Акафист животворящему кресту годеново

Акафист Честному и Животворящему Кресту Господню (третий)

Акафист животворящему кресту годеново

Избра́нному Царе́мъ Сла́вы и освяще́нному кре́стною сме́ртію Искупи́теля мíра, чудодѣ́йственную си́лу иму́щему дре́ву, соста́вимъ, вѣ́рніи, похвалу́ и ра́достно возопіе́мъ:

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Икосъ 1

Ангельскія си́лы, я́ко Бо́жіи служи́теліи, о́крестъ Креста́ Госпо́дня неви́димо предстоя́щіи, ужаса́ющаяся, и поно́сную на земли́ сме́рть Іису́сову, на небеси́ воспѣва́ша; мы́ бо, недосто́йніи, зна́меніемъ Честна́го Креста́ Госпо́дня освяща́яся, ра́достно взыва́емъ:

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, кро́вію Богочеловѣ́ка освяще́нное.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, просла́вльшееся послуша́ніемъ Христо́вымъ.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, освободи́вшее на́съ отъ а́да.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, низложе́ніе діа́вола.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, возглаше́ніе си́лы Іису́совой.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 2

Ви́дящи Тя́, на Крестѣ́ ви́сяща, вся́ си́лы небе́сныя, ли́ца закрыва́юще, хва́ляша и воспѣва́ша Твое́ вели́чіе, Живода́вче Христе́; мы́ бо, на земли́ со стра́хомъ и тре́петомъ предъ святы́мъ Твои́мъ Кресто́мъ предстоя́, воспѣва́емъ ра́достно пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ неуразуме́нный, зна́меніемъ Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня ди́вно просвѣща́ющійся, со стра́хомъ и любо́вію поклоня́ется свято́му Дре́ву и непреста́нно воспѣва́етъ си́це:

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, изъ ме́ртвыхъ воскреша́ющій.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, проявля́ющій и́стину.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, на не́мъ бо Іису́съ во́лею распя́ся и гвоздьми́ бы́сть пригвожде́нъ.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, на не́мъ бо Свята́я Же́ртва принесе́ся.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, Дре́во всеси́льное.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 3

Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня бѣ́сы низлага́ются, очища́ется нечи́стое житіе́ на́ше, грѣхо́вныи по́мыслы отгоня́ются, озаря́ется чистото́ю се́рдце на́ше; того́ ра́ди съ вѣ́рою творя́ кре́стное зна́меніе и съ благоговѣ́ніемъ взира́я на изображе́ніе страда́ній Христо́выхъ, пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я всегда́ предъ очи́ма на́шима Кре́стъ святы́й, осѣня́ющій и освяща́ющій святы́е хра́мы христіа́нскіи, охраня́ющій святы́ню Госпо́дню, мы́ со слеза́ми благодаре́нія воспѣва́емъ си́це:

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, исто́чниче бла́гъ вѣ́чныхъ.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, освяще́нное пло́тію и кро́вію Богочеловѣ́ка.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, Дре́во чудодѣ́йственное.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, Дре́во треблаже́нное.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, Дре́во жи́зни и спасе́нія.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 4

Бу́рю страсте́й лю́тыхъ си́ленъ угаси́ти Святы́й и Всече́стный Кре́стъ Христо́въ, то́й бо ме́чь духо́вный, щи́тъ вѣ́рныхъ, ору́жіе всеси́льное и зна́меніе всепобѣжда́ющее, сего́ ра́ди и мы́, недосто́йніи, въ весе́ліи взыва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́ша уче́ніе Христо́во, вѣ́руемъ въ та́йну спаси́тельного искупле́нія, поклоня́емся страсте́мъ Христо́вымъ, лобыза́емъ Кре́стъ Всеси́льный и ра́достно взыва́емъ си́це:

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, угаси́вшій я́рости пла́мя.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, порази́вшій богоотсту́пниковъ.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, побѣди́вшій по́лчища вра́жіи.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, отсѣ́кшій главу́ змíеву.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, торжество́ вѣ́ры и наде́жды христіа́нъ.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 5

Богото́чный исто́чникъ исцѣле́ній бы́сть на́мъ Кре́стъ чудодѣ́йственный, на не́мъ бо Христо́съ во́лею пострада́ на́шего ра́ди спасе́нія, и Боже́ственныя дла́ни Своя́ распросте́рши любо́вію Отчею, съ Голго́ѳы объя́ всю́ вселе́нную, сего́ ра́ди возопіе́мъ Ему́, Бо́гу на́шему, пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвши вси́ язы́цы вели́чіе сла́вы Креста́ Госпо́дня и чудодѣ́йственную си́лу изображе́нія и зна́менія его́, увѣ́роваша во Святу́ю, Живонача́льную и Нераздѣ́льную Тро́ицу и поклони́шася Кресту́ Всечестно́му, сего́ ра́ди взыва́емъ ра́достно:

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, си́лою свое́ю на добро́ на́съ вразумля́ющее.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, си́лою свое́ю на́съ отъ болѣ́зней исцѣля́ющее.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, сла́вою свое́ю вся́ вра́жія си́лы въ бѣ́гство обраща́ющее.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, сла́вою свое́ю Вѣнцено́сныхъ Царе́й прославля́ющее.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, вели́чіемъ свои́мъ Ихъ Ца́рство возвыша́ющее.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникомъ богоно́снымъ яви́ся честно́е Дре́во, изъ него́ бо бѣ́ сооруже́нъ Кре́стъ Христо́въ, Кре́стъ четвероконе́чный, трисоста́вный, его́ бо земля́ чудодѣ́йственно израсти́ нетлѣ́ннымъ и зѣло́ благоуха́ющимъ. Кре́стъ — покро́въ безпомо́щныхъ, на не́мъ бо Христо́съ во́лею закла́нъ бы́сть. Ему́ бо, Спаси́телю мíра, прино́симъ пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́ я́ко со́лнце пра́вды, всечестны́й Кре́стъ Христо́въ, въ не́драхъ земли́ сокрове́нный, нѣ́сколько столѣ́тій безду́шными камня́ми, я́ко сокро́вище, сберега́емый и на ра́дость всему́ мíру обрѣте́нный, Ему́ бо велегла́сно возопіе́мъ:

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, моли́твами и усе́рдіемъ Благочести́вой Цари́цы Еле́ны на́йденный.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, на высоту́ Патріа́рхомъ Мака́ріемъ воздви́гнутый для торже́ственнаго поклоне́нія всѣ́ми язы́цами.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, посрами́вшій идолопокло́нство и невѣ́ріе.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, призва́вшій хули́телей къ покая́нію.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, я́ко ты́ Дре́во чудодѣ́йственное и христоно́сное.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 7

Хотя́й прояви́ти милосе́рдіе Свое́ Спаси́тель мíра къ ро́ду человѣ́ческому, во́лею пріе́млетъ поноше́ніе, присужда́ется къ позо́рной сме́рти, ко Кресту́ пригвожда́ется и кре́стною сме́ртію сме́рть попира́етъ, тѣ́мъ бо и мы́ пое́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вное зрѣ́лище явля́ется мíрови: Богочеловѣ́къ распина́ется, ру́цѣ и но́зѣ пригвожда́ются, ре́бра Его́ пробода́ются, страда́ніями Его́ и уничиже́ніемъ очища́ются ра́ны грѣхо́внаго человѣ́чества. Кре́стъ Христо́въ явля́ется торже́ственно побѣдоно́снымъ зна́меніемъ сла́вы Бо́жіей; сего́ ра́ди взыва́емъ си́це:

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, смире́нія о́бразъ.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, апо́столовъ похвало́.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, преподо́бныхъ утвержде́ніе.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, му́чениковъ крѣ́посте.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, пустынножи́телей огражде́ніе.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 8

Стра́нное чу́до! Позо́рный кре́стъ преврати́ся въ Дре́во жи́зни и спасе́нія, то́й бо вразумля́етъ, освяща́етъ и отъ болѣ́зней душе́вныхъ и тѣле́сныхъ исцѣля́етъ съ вѣ́рою и любо́вію непреста́нно вопію́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Все́ грѣхо́вное житіе́ на́ше очища́ется чудодѣ́йственнымъ Кресто́мъ Спаси́теля мíра, послужи́вшимъ къ примире́нію Божества́ съ престу́пнымъ человѣ́чествомъ, сего́ ра́ди мы́ благода́рственно возопіе́мъ:

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, явля́ющій на́мъ любо́вь и долготерпѣ́ніе Бо́жіе.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, и́мъ бо соверши́ся призва́ніе язы́ковъ.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, явле́ніе бла́гости благоупова́ющимъ.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, глубина́ упова́нія ду́шъ, лю́бящихъ Го́спода.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, си́ла и ра́дость всѣ́хъ христіа́нъ.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 9

Вся́кая жите́йская бу́ря сокруша́ется си́лою кре́стныхъ страда́ній Богочеловѣ́ка Іису́са, искупи́вшихъ ве́сь мíръ, тѣ́мъ бо и мы́, честву́я Всечестна́го Креста́ Госпо́дня свято́е зна́меніе, смире́нно прино́симъ Бо́гу любви́ и сла́вы ра́достную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйствующій язы́къ не мо́жетъ изрѣщи́ досто́йныя похвалы́ Дре́ву всечестно́му, изъ него́ бо соста́вленъ бы́сть чудодѣ́йственный Кре́стъ Христо́въ, благоуха́ющій любо́вію Страда́льца Іису́са Христа́, сего́ ра́ди и мы́, недоумѣ́я досто́йно восхвали́ти Тя́, со слеза́ми возопіе́мъ:

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, торжество́ Це́ркви Христо́вой.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, врачевство́ на́ше и ра́дость.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, освяще́ніе всѣ́хъ путе́й жи́зни на́шей.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, всѣ́мъ христіа́намъ вспоможе́ніе.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, всѣ́хъ немощны́хъ си́ла и подкрѣпле́ніе.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ мíръ, дла́ни Своя́ пречи́стыя Христо́съ на Дре́во возне́съ и дре́во преслуша́нія замени́ся Дре́вомъ Сыно́вняго къ Бо́гу Отцу́ послуша́нія: рука́ невоздержа́нія, низве́ргшая Ада́ма, распросте́ртыми рука́ми Богочеловѣ́ка соединя́етъ Свое́ю любо́вію всѣ́ концы́ мíра. Тѣ́мъ бо и мы́ торже́ственно взыва́емъ побѣ́дную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́, огражда́ющая на́съ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и напа́стей, Кре́стъ Всечестны́й, цѣльбоно́сный исто́чниче всѣ́хъ язы́ковъ, осѣня́ющихся святы́мъ твои́мъ зна́меніемъ во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, сего́ бо ра́ди съ весе́ліемъ взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, кро́вію Богочеловѣ́ка обагре́нный.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, цвѣта́ми ра́йскими благоуха́ющій.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, луча́ми вѣ́ры на́съ озаря́ющій.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, луча́ми наде́жды на́съ подкрѣпля́ющій.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, луча́ми любви́ на́съ обогаща́ющій.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе похва́льное прино́симъ ти́, Боже́ственное, Животворя́щее Дре́во Креста́ Госпо́дня, вѣ́рныхъ осѣня́ющее, невѣ́рныхъ облича́ющее и всѣ́хъ на́съ огражда́ющее отъ вся́каго врага́ и супоста́та, сего́ бо ра́ди вопіе́мъ пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Пою́щіи твоя́ чудеса́, всеси́льный Кре́стъ Христо́въ, мы́ съ вѣ́рою и благодаре́ніемъ преклоня́емъ колѣ́на се́рдца на́шего, со слеза́ми лобыза́емъ святы́и но́зи Страда́льца Іису́са, поклоня́емся страсте́мъ Христо́вымъ и та́ко возопіе́мъ:

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, ски́петръ Царе́й христіа́нскихъ непрело́жный.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, держа́ва все́й вселе́нной.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, основа́ніе благоче́стія.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, вода́мъ освяще́ніе.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, поля́мъ и сада́мъ плодоно́сіе.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 12

Благода́ть Твою́ всеси́льную, Го́споди, явля́етъ на́мъ Дре́во Треблаже́нное, то́й бо осѣня́етъ у́мъ на́шъ, вразумля́етъ и науча́етъ пѣ́ти непреста́нно пѣ́снь побѣ́дную: Аллилу́ія.

Икосъ 12

На го́ру Голго́ѳскую водруже́нъ бы́сть Кре́стъ Честны́й, и Ты́, Созда́тель мíра, вознесе́нъ бы́сть на не́мъ я́ко въ позо́ръ мíрови, мы́ же, вѣ́рніи, лобыза́емъ пречи́стыя я́звы Твоя́, поклоня́емся Честно́му Кресту́ Твоему́, си́це взыва́я:

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, предназна́ченный Бо́гомъ для та́инства искупле́нія.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, я́ко ты́ еси́ ра́достное зна́меніе на́шего спасе́нія.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, зна́меніе на́шего освобожде́нія.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, страсте́й на́шихъ умерщвле́ніе.

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, со́вѣсти на́шей успокое́ніе.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 13

О, Пречестно́е, Боже́ственное и Животворя́щее Дре́во Креста́ Госпо́дня! Чудодѣ́йственною твое́ю си́лою огради́ мя́, грѣ́шнаго, осѣня́ющаго съ вѣ́рою чело́ мое́ и пе́рси моя́ и вся́ соста́вы и у́ды моя́ святы́мъ твои́мъ зна́меніемъ во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во сла́ву Святы́я Тро́ицы, во Еди́ницѣ прославля́емой, и благода́рственно воспѣва́ющаго пѣ́снь побѣ́дную: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангельскія си́лы… И конда́къ 1-й: Избра́нному Царе́мъ Сла́вы…]

Моли́тва Свято́му и Животворя́щему Кресту́ Госпо́дню

О, ди́вный чудодѣ́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́стъ Христо́въ! У подно́жія твоего́ во пра́хъ распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее отъ на́съ вся́кое де́монское стрѣля́ніе и освобожда́ющее на́съ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ, скорбе́й и напа́стей.

Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ніе возду́ха, освяще́ніе свята́го хра́ма, огражде́ніе на́шего жили́ща, охране́ніе одра́ моего́, просвѣще́ніе ума́ моего́, се́рдца и всѣ́хъ мои́хъ чу́вствъ.

Твое́ свято́е зна́меніе огражда́етъ мя́ со дня́ моего́ креще́нія, оно́ со мно́ю и на мнѣ́, во вся́ дни́ живота́ моего́, на су́шѣ и на вода́хъ, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́детъ до моги́лы, осѣни́тъ и пра́хъ мо́й, оно́ бо, свято́е зна́меніе чудодѣ́йственнаго Креста́ Госпо́дня, возвѣсти́тъ все́й вселе́нной о часѣ́ всео́бщаго воскресе́нія ме́ртвыхъ и послѣ́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жія.

О, Кре́сте Всечестны́й! Осѣне́ніемъ твои́мъ вразуми́, научи́ и благослови́ мя, недосто́йнаго, всегда́ несомне́нно вѣ́рующаго въ непобѣди́мую си́лу твою́, огради́ мя отъ вся́каго врага́ и супоста́та, исцѣли́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и тѣле́сныя.

Го́споди, Іису́се Христе́ Сы́не Бо́жій! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́ поми́луй и спаси́ мя, грѣ́шнаго. Ами́нь.

Источник: https://akafistnik.com/god/akafist-chestnomu-i-zhivotvoryaschemu-krestu-gospodnyu-tretij/

Животворящий крест в Годеново: чудеса исцеления

Акафист животворящему кресту годеново

В селе Годеново Ярославской области находится Животворящий Крест, от которого происходят чудеса и исцеления. Хотя святыня была широко известна и раньше, но в связи с событиями на Украине Крест прославился с новой силой.

Годеновский Животворящий Крест – уникальное явление в нашей жизни, заслуживающее отдельного внимания. Его происхождение и связанные с ним исторические явления сопровождаются удивительными и необъяснимыми событиями.

Годеновский животворящий крест: описание святыни

Крест – это особый символ, который выбрал Бог, чтобы искупить человечество от греха и смерти. Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня празднуется всеми историческими церквями 14 и 27 сентября соответственно, в зависимости от календаря.

Знаменует этот день воспоминание, когда Константинопольской царицей Еленой был обретен Крест Спасителя.

Крест животворящего древа обнаружил себя именно тем, что исцелил мертвого, когда царица Елена прикладывала все три голгофских креста к покойнику – церемония проходила мимо места раскопок – чтобы узнать какой из них Господский. С этих пор начинается изображение святыни для поклонения христианами. Таким был и Годеновский крест.

Согласно Преданию, Крест обнаружили пастухи – он находился среди болота висящим в воздухе в облаке света «несказанного». Это было Распятие необычной работы.

Искусно выполненное и нетипичное исполнение свидетельствовало о явно чудесном происхождении образа.

Здесь же они услышали голос от Распятия, который предсказывал, что на этом самом месте, где сейчас болото, будет дом Божий и великая благодать дана ему – приходящие помолиться с верой получат исцеления и чудеса.

События происходили в 1423 году – за 20 лет до захвата Византийской империи турецкими завоевателями.

Существует версия, что Крест таинственным образом переместился именно оттуда, выбрав, таким образом, новое место для заступничества и благоволения Божьего.

Догадка подтверждается еще и тем, что крест выполнен именно в том стиле, в котором выполнялись подобные работы константинопольскими мастерами. Кто знает, может быть, именно благодаря этому событию Россию в первый раз назвали преемницей Византии.

С тех пор прошло множество событий, и сегодня на месте явления Животворящего Древа Креста Господня стоит храм в честь Иоанна Златоуста, в котором хранится святыня по сей день. Непрекращающиеся явления чудес побуждает людей делать копии с Креста и уносить их с собой в города и страны.

Таким образом, список пришел и в Крым – случилось это накануне Майдана. Когда было еще все спокойно, в Севастополе готовились торжественно встретить святыню, которую уже изготавливали иконописцы.

13 декабря 2013 года, во время, когда на Украине началась кровавая бойня, Крест торжественно встретили и установили в главном соборе Севастополя – Владимирском, усыпальнице русских генералов. После этих событий произошло чудо – Крым бескровно перешел в состав России.

Следом была изготовлена копия для Луганска – обитель, в которой находится Крест, чудесным образом избежала попадания снаряда и цела по сей день.

Животворящий Крест Господень: чудеса

Специальная книга со свидетельствами чудес и исцелений, которые присылают люди со всех концов света, хранится у сестер подворья Переславского Никольского монастыря в Годеново.

Люди часто прилагают к своему свидетельству об исцелении документ соответствующего медицинского заключения. Таким образом, возле святыни сформировалась целая энциклопедия удивительных событий, которые имеют под собой подтверждающие документы.

Ознакомиться с этой книгой можно у монахинь в с. Годеново.

О некоторых историях настоятельница монастыря игумения Евстолия рассказала лично:

  1. У Прасковьи из Украины был рак 4 степени. После паломничества к Распятию она стала регулярно читать акафист и готовилась уже отходить в мир иной. Но в один прекрасный день встала с постели здоровым человеком. Тогда Прасковья написала письмо и приложила врачебное заключение до и после поездки.
  2. Многие прихожане отмечают, что при прикладывании к кресту ноги Спасителя бывают теплыми и холодными, некоторые видят глаза Христа открытыми, смотрящими пристально, некоторые видят закрытые глаза. Многие чувствуют глубокое чувство покаяния при этом, «которого не было раньше». Таким образом, считает монахиня, к сердцам людей прикасается Господь.
  3. После 1923 года, когда святыня подверглась поруганию со стороны богоборцев, настоящее чудо, что Крест остался с нами. Ведь его неоднократно пытались уничтожить, и до реставрации Распятие имело весьма плачевный вид.

Книгу чудес также можно просмотреть онлайн: на сайте Годеновского храма, где находится Животворящий Крест Господень, ведут «Книгу чудес», описывающую некоторые новые исцеления, но большинство – это свидетельства прошлых столетий.

Животворящий Крест в Годеново: как доехать

Посетить святыню можно через паломнические службы или самостоятельно. Выбрать первый вариант совсем несложно, так как святыня расположена в необычном месте – как сам Переславль Залесский, находящийся в нескольких километрах от Годенова, так и Кострома, которая, как правило, включает подобный маршрут – популярное место паломничества.

Все эти места – кладезь духовной мудрости России. Здесь расположено множество старинных монастырей и храмов, богатых историей и своими древними чудотворными иконами, мощами и, конечно же, Животворящим Крестом. В 60 км от Переславля находится Сергиев Посад – усыпальница Сергия Радонежского. С другой стороны – Ярославль, входящий в Золотое Кольцо России.

Само Годеново находится посередине между Ростовом (20 км) и Переславлем (40 км) вдалеке от трассы. Чтобы добраться до села нужно остановиться в ближайшем к нему городке – Петровском.

Именно отсюда ходят автобусы. При самостоятельном выезде из Москвы можно воспользоваться электричкой или поездом.

Прямой электрички нет, поэтому выбирая этот вид транспорта, потребуется пересадка, чтобы доехать до ближайших городов.

Поезда ходят с Ярославского вокзала Москвы. Также можно доехать до города автобусом. Они ходят от м. Щелковская. Необходимо будет доехать до станции «Петровск» и пересесть на другой автобус, который идет до Годеново.

При выезде из другого города будет удобно добираться прямиком до Петровского, расположенного по Ярославскому шоссе. Отсюда и ходит автобус до храма с Животворящим Крестом. Из крупных городов добраться до конечного пункта можно автобусом с пересадкой  – вокзал и автовокзал находятся в городах, как правило, недалеко друг от друга.

Молитва Честному Животворящему Кресту Господню

Текст молитвы Животворящему Кресту, переведенный на современный русский язык:

Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его.

Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста и в радости восклицающими: Радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, Который сошел в ад и уничтожил силу диавола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага. О, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь.

Смотрите видео о Животворящем Кресте в Годеново.

Даже для людей, далеких от церкви факт того, что Животворящий Крест в с. Годеново производит чудеса и исцеления – неоспоримый факт. Свидетельств столько, что из них обязательно найдется одно, открывающее сердце и убеждающее человека в непреложности такого явления. Множество людей именно так и находят свой путь к Богу – через явное свидетельство Его присутствия в своей жизни.

Источник: http://ohristianstve.ru/svyatyni/zhivotvoryashhij-krest-v-godenovo-chudesa-istseleniya.html

Акафист Честному и Животворящему Кресту Господню

Акафист животворящему кресту годеново

О всеспаси́тельный Кре́сте и всечестны́й, тебе́ покланя́емся ве́рнии и велича́ем, ра́дующеся боже́ственному твоему́ воздви́жению: но я́ко побе́ды зна́мение и оружие непреобори́мое, огради́ и покры́й твое́ю благода́тию тебе́ вопию́щия:

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

И́кос 1

А́нгели с небесе́ неви́димо окружа́ют Крест живоно́сный в стра́се, и светопода́тельную благода́ть оби́льно подаю́ща ны́не ве́рным ви́дяще, ужаса́ются и стоя́т вопию́ще к нему́ сицева́я:

Ра́дуйся, Кре́сте, вселе́нныя храни́телю;

ра́дуйся, Це́ркве прославле́ние.

Ра́дуйся, исцеле́ния изоби́льно источа́яй;

ра́дуйся, преде́лы ми́ра просвеща́яй.

Ра́дуйся, дре́во живоблагоуха́нное и чуде́с сокро́вище;

ра́дуйся, пречу́дный благода́тей пода́телю.

Ра́дуйся, я́ко еси́ подно́жие боже́ственное;

ра́дуйся, я́ко положе́н был еси́ всем на поклоне́ние.

Ра́дуйся, ча́ше, некта́ра испо́лненная;

ра́дуйся, свети́льниче го́рния све́тлости.

Ра́дуйся, и́мже вся тварь благословля́ется;

ра́дуйся, и́мже поклоне́ние Творцу́ возсыла́ется.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 2

Ви́дящи Еле́на в себе́ жела́ние обрести́ Крест, глаго́лет царе́ви дерзнове́нно: всевожделе́нное души́ твое́й удо́бнейше моему́ тща́нию явля́ется: и́щущи у́бо держа́внейшее ти побе́ды зна́мение, я́ко глаго́леши, зову́: Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зум неразумева́емый пре́жде цари́ца разуме́вши, а́бие возопи́ к служи́телем: из боку́ земли́ извлещи́ вско́ре и пода́ти Крест потщи́теся, на него́же воззре́вши рече́ в стра́се, оба́че зову́щи си́це:

Ра́дуйся, ра́дости и́стинныя зна́мение;

ра́дуйся, кля́твы дре́вния искупле́ние.

Ра́дуйся, сокро́вище, в земли́ за́вистию сокрыва́емое;

ра́дуйся, явле́йся звезда́ми вообража́емый.

Ра́дуйся, Кре́сте четверолучео́гненный и огнеобра́зный;

ра́дуйся, ле́ствице высокоутвержде́нная, дре́вле предуви́денная.

Ра́дуйся, а́нгелов тихообра́зное чу́до;

ра́дуйся, де́монов многоплаче́вная я́зво.

Ра́дуйся, кра́сное сло́ва сокро́вище;

ра́дуйся, пла́мене пре́лести угаше́ние.

Ра́дуйся, предста́телю неиму́щих;

ра́дуйся, тве́рдый наста́вниче благотеку́щих.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 3

Си́ла дре́ва кре́стнаго яви́ся тогда́ ко увере́нию и́стинному всех, и безгла́сную и ме́ртвую к животу́ возста́ви, и се бы́сть тогда́ стра́шное виде́ние всем име́ющим жа́ти спасе́ние, во е́же пе́ти си́це: Аллилу́ия.

И́кос 3

Иму́щи Еле́на ору́жие непобеди́мое, востече́ к сы́ну своему́, той же а́бие возра́довася премно́го, позна́в Крест пресла́вный, и в весе́лии душе́внем вопия́ше к нему́ сицева́я:

Ра́дуйся, Кре́сте, све́та прия́телище;

ра́дуйся, Кре́сте, жи́зни сокро́вище.

Ра́дуйся, дарова́ний духо́вных пода́телю;

ра́дуйся, морепла́вателем необурева́емое приста́нище.

Ра́дуйся, трапе́зо, я́ко же́ртву нося́щая Христа́;

ра́дуйся, розго́, грозд иму́щая, вино́ та́инственное источа́ющий.

Ра́дуйся, я́ко ски́птры царе́й охраня́еши;

ра́дуйся, я́ко главы́ змие́в сокруша́еши.

Ра́дуйся, све́тлое ве́ры зна́мение;

ра́дуйся, всего́ ми́ра избавле́ние.

Ра́дуйся, сме́ртным Бо́жие благослове́ние;

ра́дуйся, к Бо́гу о сме́ртных хода́тайство.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 4

Ре́вность вну́трь боже́ственную Еле́на прие́мши, взыска́ и обре́те со тща́нием в земли́ Крест сокрыва́емый, и яви́вшийся на небеси́ царе́ви, его́же возвы́си, и ви́девше лю́дие ве́рою реко́ша: Аллилу́ия.

И́кос 4

Солнцезра́чен яви́ся Крест в ми́ре, и вси просвеще́ния испо́лньшеся и прите́кше я́ко ко звезде́, зрят сего́, я́коже до́брых вину́, рука́ма освяще́нныма воздви́жена, его́же пою́ще ре́ша:

Ра́дуйся, заре́ мы́сленнаго со́лнца;

ра́дуйся, исто́чниче неистощи́маго ми́ра.

Ра́дуйся, Ада́ма и Е́вы воззва́ние;

ра́дуйся, князе́й а́довых умерщвле́ние.

Ра́дуйся, я́ко воздвиза́емый ны́не нас совоздвиза́еши;

ра́дуйся, я́ко покланя́емый ду́ши на́ша освяща́еши.

Ра́дуйся, апо́столов ми́ру пропове́данная сла́во;

ра́дуйся, страстоте́рпцев благода́тнейшая кре́посте.

Ра́дуйся, Кре́сте, неве́рных обличе́ние;

ра́дуйся, ве́рных челове́ков похвало́.

Ра́дуйся, и́мже низве́ржеся ад;

ра́дуйся, и́мже возсия́ благода́ть.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 5

Богодарова́нное дре́во уви́девше, вси да прибе́гнем ны́не к покро́ву его́, держа́ще сие́ я́ко ору́жие, обрати́м в бе́гство полки́ враго́в, и косну́вшеся устна́ми подно́жия Неприкоснове́ннаго, воззове́м Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́де све́т с небесе́ Константи́н Вели́кий, показу́ющий Креста́ зна́мение звезда́ми, и́мже и побежда́я враго́в мно́жество, потща́ся Дре́во яви́ти и возопи́ти к нему́ сицева́я:

Ра́дуйся, неизрече́ннаго сове́та исполне́ние;

ра́дуйся, рог люде́й благочести́вых.

Ра́дуйся, полки́ враго́в в бе́гство обраща́яй;

ра́дуйся, де́моны я́ко пла́мя сожига́яй.

Ра́дуйся, небе́сный ски́птре ве́рнаго царя́;

ра́дуйся, непобеди́мая побе́до христолюби́ваго во́инства.

Ра́дуйся, горды́ню вра́жию ниспроверга́яй;

ра́дуйся, о душа́х челове́ческих попече́ние прилага́яй.

Ра́дуйся, от мно́гих зол защище́ние;

ра́дуйся, вели́ких благ награжде́ние.

Ра́дуйся, и́мже христоно́сцы взыгра́ют;

ра́дуйся, и́мже распина́телие рыда́ют.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 6

Ле́ствица, до небе́с досяза́ющая, Крест Госпо́день бысть, вся возводя́ от земли́ к высоте́ небе́сней, с ли́ки а́нгельскими сообита́ти всегда́, оста́вльшия ны́не су́щая я́ко не су́щая, и ве́дущия пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́в свет всем, Спа́се, су́щим во а́де, просвети́л еси́ до́лу лежа́щия: вра́тницы же а́довы, зари́ не терпя́ще твоея́, я́ко ме́ртви падо́ша. изба́вльшиися же сих, ны́не зря́ще Крест вопию́т:

Ра́дуйся, уме́рших воскресе́ние;

ра́дуйся, пла́чущих утеше́ние.

Ра́дуйся, а́довых храни́лищ истоще́ние;

ра́дуйся, ра́йския сла́дости вкуше́ние.

Ра́дуйся, же́зле, во́инство еги́петское потопи́вый;

ра́дуйся, па́ки изра́ильския лю́ди напои́вый.

Ра́дуйся, одушевле́нное дре́во, разбо́йника спасе́ние;

ра́дуйся, ши́пок благово́нный, благочести́вых благоуха́ние.

Ра́дуйся, пи́ще а́лчущих духо́вно;

ра́дуйся, печа́те, ю́же прия́ша челове́цы.

Ра́дуйся, Кре́сте, та́инств отверзе́ние.

ра́дуйся, источа́яй боже́ственныя струи́.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 7

Хотя́щу Моисе́ови изба́вити лю́ди многострада́льныя от гони́теля, дан был еси́ ему́ я́ко жезл, но позна́лся от него́ я́коже Бо́жие зна́мение, сего́ ра́ди изумле́н бысть той могу́ществом Креста́ Госпо́дня и возопи́: Аллилу́ия.

И́кос 7

Зако́н да́вый иногда́ богови́дцу на Сина́и, пригвожде́н бысть во́лею ко Кресту́ за лю́ди беззако́нныя, и упраздни́ зако́на кля́тву дре́внюю, да вси мы, ви́дяще ны́не Креста́ си́лу, воззове́м ему́:

Ра́дуйся, па́дших челове́ков воста́ние;

ра́дуйся, ми́ру сему́ покланя́ющихся паде́ние.

Ра́дуйся, воскресе́ния Христо́ва прославле́ние;

ра́дуйся, мона́шествующих боже́ственное услажде́ние.

Ра́дуйся, дре́во благосенноли́ственное, и́мже покрыва́ются ве́рнии;

ра́дуйся, дре́во, проро́ки глаго́ланное, на земли́ насажде́нное.

Ра́дуйся, ца́рствию на враги́ поможе́ние;

ра́дуйся, христоимени́тому жи́тельству держа́вное предста́тельство.

Ра́дуйся, Судии́ Пра́веднаго явле́ние;

ра́дуйся, челове́ков согреша́ющих осужде́ние.

Ра́дуйся, Кре́сте, сиро́т засту́пниче;

ра́дуйся, Кре́сте, ни́щих богати́телю.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 8

Стра́нное чу́до ви́девше, стра́нное житие́ поживе́м, ум на не́бо возвыша́юще: сего́ бо ра́ди на Кресте́ Христо́с пригвозди́ся и пло́тию пострада́, хотя́ привлещи́ к высоте́ Ему́ вопию́щия: Аллилу́ия.

И́кос 8

Весь прии́де с высоты́, Бог сый, еди́ное предве́чное Сло́во, и рожде́йся от Де́вы Ма́тере, и явле́йся ми́рови смире́н Челове́к, Крест восприе́мый, оживи́ ему́ вопию́щия:

Ра́дуйся, Кре́сте, ору́жие ми́ра;

ра́дуйся, путеше́ствующим огражде́ние.

Ра́дуйся, спаса́ющимся прему́дрость и утвержде́ние;

ра́дуйся, погиба́ющим безу́мие и сокруше́ние.

Ра́дуйся, благопло́дное, безсме́ртное и живоно́сное произрасте́ние;

ра́дуйся, цве́те, процве́тший на́ше спасе́ние.

Ра́дуйся, я́ко су́щая на земли́ с го́рними соединя́еши;

ра́дуйся, я́ко сердца́ до́льних просвеща́еши.

Ра́дуйся, и́мже тле́ние изгна́ся;

ра́дуйся, и́мже печа́ль исчезе́.

Ра́дуйся, неизмери́мое блаже́нство до́брых;

ра́дуйся, многоиме́нная сла́во ве́рных.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 9

Паде́ де́монов всескве́рный полк, и род распина́телей устыде́ся, ви́дяще ны́не Крест от всех с любо́вию покланя́емый, при́сно же источа́ющий исцеле́ния вопию́щим: Аллилу́ия.

И́кос 9

Пото́цы преста́ша помышле́ний злосла́вных, распе́ншуся ти, Христе́, на дре́ве: недоумева́ют бо, е́же ка́ко и Крест претерпе́л еси́, и тле́ния избежа́л еси́. мы же воскресе́ние сла́вяще возопии́м:

Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия высото́;

ра́дуйся, промышле́ния его́ глубино́.

Ра́дуйся, безу́мным суесло́вцем неве́домый;

ра́дуйся, неразу́мных прорица́телей погубле́ние.

Ра́дуйся, я́ко воскресе́ние Христо́во явля́еши;

ра́дуйся, я́ко страда́ния Его́ обновля́еши.

Ра́дуйся, преступле́ние первозда́нных разреши́вый;

ра́дуйся, рая́ вхо́ды отве́рзый.

Ра́дуйся, Кре́сте, все́ми почита́емый;

ра́дуйся, язы́ком неве́рным сопроти́вниче.

Ра́дуйся, Кре́сте, неду́гующим врачу́;

ра́дуйся, при́сный вопию́щим помо́щниче.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́ мир, и́же ми́ра Украси́тель, сни́де к нему́ неизрече́нно, и Крест претерпе́, Бог сый: нас ра́ди вся я́же по нам прие́млет, те́мже и избавле́й нас, слы́шит от всех: Аллилу́ия.

И́кос 10

Сте́ну неруши́мую боже́ственную вселе́нней почита́ем тя, живоно́сный Кре́сте, зане́ соде́лавый тя Творе́ц не́ба и земли́ ру́це на тебе́ распростре́, о стра́ннаго слы́шания! научи́в всех возглаша́ти:

Ра́дуйся, основа́ние благоче́стия;

ра́дуйся, побе́до насле́дствующих.

Ра́дуйся, мы́сленнаго Амали́ка прогоня́яй;

ра́дуйся, рука́ма Иа́ковлевыма прообразова́нный.

Ра́дуйся, ты бо возобрази́л еси́ древне́йшия се́ни;

ра́дуйся, ты бо испо́лнил еси́ пророкоглаго́ланныя гла́сы.

Ра́дуйся, Спаси́теля всех носи́вый;

ра́дуйся, губи́теля душ упраздни́вый.

Ра́дуйся, и́мже со а́нгелы соедини́хомся;

ра́дуйся, его́же ра́ди све́том озари́хомся.

Ра́дуйся, я́ко почита́юще покланя́емся тебе́;

ра́дуйся, я́ко восклица́юще взыва́ем к тебе́:

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 11

Пе́ние вся́кое умаля́ется, после́довати хотя́щее изоби́лию мно́гому чуде́с твои́х: и́бо похва́л мно́жество а́ще принесе́м ти, о Кре́сте честны́й, ничто́же соверша́ем досто́йно, я́же дал еси́ нам: но у́бо возопии́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Светопода́тельную зарю́ су́щим во тьме́ да́рует Крест живодарова́тельный сей: невеще́ственный бо прия́т свет, и к ра́зуму боже́ственному наставля́ет вся, возвыша́ет же, ны́не возвыша́емь, ум наш воспева́ти сия́:

Ра́дуйся, свети́ло, су́щим во тьме сия́ющее;

ра́дуйся, звездо́, мир озаря́ющая.

Ра́дуйся, мо́лние, христоуби́йцы ослепля́ющая;

ра́дуйся, гро́ме, неве́рныя ужаса́яй.

Ра́дуйся, я́ко ли́ки правосла́вных украси́л еси́;

ра́дуйся, я́ко тре́бища и́дольская сокруши́л еси́.

Ра́дуйся, его́же о́браз с небесе́ яви́ся;

ра́дуйся, его́же благода́тию лука́вство прогна́ся.

Ра́дуйся, умерщвле́ние пло́ти зна́менуяй;

ра́дуйся, воста́ние страсте́й убива́яй.

Ра́дуйся, на не́мже Христо́с распя́ся;

ра́дуйся, и́мже весь мир спасе́ся.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 12

Благода́ть дарова́ти челове́ком восхоте́в, Христо́с ру́це на Кресте́ распростре́, призыва́яй вся язы́ки, и да́рует Ца́рство Небе́сное всем пою́щим ему́ песнь досто́йно, и с ве́рою вопию́щим: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще песнь сию́, Крест восхваля́ем с любо́вию, я́ко дре́во Госпо́дне одушевле́нное: на нем бо распе́нся пло́тию Влады́чествуяй го́рними си́лами, освяти́ ны, просла́ви и научи́ вопи́ти тому́ сицева́я:

Ра́дуйся, Кре́сте, мы́сленный мечу́;

ра́дуйся, святы́х свято́е созерца́ние.

Ра́дуйся, проро́ков и пра́ведных предвозвеще́ние;

ра́дуйся, Христо́во светоно́сное во́инствование.

Ра́дуйся, добро́то и ве́нче царе́й благочести́вых;

ра́дуйся, держа́во и кре́посте иере́ев благогове́йных.

Ра́дуйся, и́стины украше́ние благосла́внейшее;

ра́дуйся, спасе́ния приста́нище благоприя́тнейшее.

Ра́дуйся, всех све́тлое удобре́ние;

ра́дуйся, сыно́в неве́рных прогна́ние.

Ра́дуйся, све́та непоро́чнаго свети́льниче;

ра́дуйся, души́ моея́ ра́дование.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 13

О всепе́тое Дре́во, носи́вшее всех святы́х святе́йшее Сло́во! Си́лою на тебе́ Распя́таго от вся́кия изба́ви напа́сти всех, и ве́чныя изми́ му́ки Тому́ вопию́щия: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́.

Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га, и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, пречестны́й и животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшаго си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́, Крест Свой честны́й, на прогна́ние вся́каго супоста́та. О пречестны́й и животворя́щий Кре́сте Госпо́день, помога́й ми со свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею, и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Источник: https://akafistnik.ru/god/akafist-chestnomu-i-zhivotvoryaschemu-krestu-gospodnyu/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.