Благодарственные после причастия

Содержание

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Благодарственные после причастия

Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

Благодарственная моли́тва, 1-я

Благодарю́ Тя, Го́споди, Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися Пречи́стых Твои́х и Небе́сных Даро́в сподо́бил еси́.

Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние; да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств.

Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную.

Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу.

Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти и омы́й, и украси́ мя; удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть.

Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя Апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́ Благоутро́бне приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля.

Ты бо еси́ освяще́ние и Еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Молитва 4-я

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́.

Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай

Тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Если совершалась Литургия Преждеосвященных Даров, читай

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

После Причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе принятого Христа.

Наставления о том, как себя вести после Причастия

По причастии нужно показать исправление, засвидетельствовать любовь к Богу и ближнему, благодарение, тщание усердное о новом, святом и непорочном житии.

Святитель Тихон Задонский

По причащении же Святых Таин Христовых войди тотчас в сокровенности сердца своего и, поклонившись там Господу с благоговейным смирением, обратись к Нему мысленно с такими словами: Ты видишь, Мой Всеблагой Господь, как легко впадаю я в грехи на гибель себе, какую силу имеет надо мной борющая меня страсть и как сам я бессилен освободиться от нее.

Помоги мне и усиль бессильные усилия мои или лучше Сам восприими оружие мое вместо меня, порази вконец этого неистового врага моего… Поклонись этому Богу Единому, во Святой Троице славимому и нам благодеющему, и, воздав благоговейное Ему благодарение как некий дар, предложи непреклонное решение, готовность и порывы к борьбе со своим грехом в надежде преодолеть его силою Единого Триипостасного Бога.

Преподобный Никодим Святогорец

После приобщения надо просить Господа, чтобы дар сохранить достойно и чтобы подал Господь помощь не возвращаться назад, то есть прежние грехи.

Преподобный Амвросий Оптинский 

Каждый раз, когда тебя Господь сподобит причаститься Святых и Животворящих Таин Христовых, так размышляй: какое мне сегодня счастье, Господь вошел в дом сердца моего, не возгнушался меня грешного и нечистого! Какая ко мне милость Божия, какая мне радость, ведь сегодня я не один, а в гостях у меня Сам Христос, мой Господь и Спаситель!

Священномученик Арсений (Жадановский), епископ Серпуховский

Часто после усердной молитвы бесы нападают на нас с большой силой, как бы желая отомстить нам.

Мало того, они даже после Приобщения с величайшим ожесточением стараются вселить в нас нечистые мысли и пожелания, с тем, чтобы отомстить нам за сопротивление и победу над ними, и с тем, чтобы уменьшить в нас веру, стараясь как бы доказать, что нет нам никакой пользы от Святого Причащения, и наоборот, еще хуже бывает борение. Но не должно унывать от этого, понимая коварство врага побеждать его верой и упорством в борьбе с ним.

Свщмч. Серафим (Звездинский), еп. ДмитровскийЕсть старческое выражение: всякому доброму делу или предшествует или последует искушение. А такие добрые дела, как молитва от всего сердца, а особенно, причащение, не могут остаться без мести дьявола. Он употребляет все силы, чтобы не дать помолиться, как следует, и причаститься.

А если не мог этого сделать, то старается потом напакостить так, чтобы и следа не осталось от полученной пользы. Это очень хорошо известно всем, причастным духовной жизни.

Вот почему нужно со смирением и сокрушением сердечным, по возможности, просить от Господа, чтобы Он охранил от козней врага, действующего или прямо на душу, или через людей, ему подвластных.

Помни всегда, что после обедни и причащения ты должен всегда обедать медленно и умеренно. Так же точно и на ночь.

 Принявши в себя пречистую Плоть и Кровь Господа, не устремляйся потом, пришедши домой, с жадностью на плоть животного; соблюдай крайнюю умеренность в употреблении ее не предавайся долгому сну днем.

Всё это способствует загрублению сердца, которое крайне нужно сохранять в святой нежности и чувствительности, получаемой нами после достойного принятия пречистых Тайн.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский

Когда человек наестся жирных кушаний или вообще объестся после причащения, он сразу может наблюдать за собою, как гибнет в нем то светлое, тонкое, духовное, что только пред этим он явно ощущал.

 Подмечено, что если причастник вскоре после причащения ложится спать (особенно после сытного обеда), то, проснувшись, не чувствует уже благодати. Праздник для него как бы кончился уже.

И это понятно: преданность сну свидетельствует о невнимательности к небесному Гостю, Господу и Владыке мира; и благодать отходит от нерадивого участника Царской вечери. Лучше это время проводить в чтении, размышлении, даже внимательной прогулке.

Так мне пришлось наблюдать это среди монахов. А в миру можно посетить больного, сделать кому-либо доброе или насладиться благочестивым общением с братьями или сходить на кладбище к усопшим.

Митрополит Вениамин (Федченков)После смерти мы будем сильно истязуемы, если не храним благодати Святого Духа. Если случится в день причащения вам раздражиться, огорчить, осудить кого-нибудь, то это пятно в душе будем стараться очистить покаянием.

Этот день лучше всего провести в молчании и молитве или в чтении Священного Писания и поучений святых отцов, потому что душа в это время особенно восприимчива к доброму и дивные евангельские слова западут в глубину сердца.

Схиигумен Савва Псково-Печерский

Чтобы нам вернее сохранить себя после исповеди от повторения грехов, потщимся, особенно на первых порах, пока мы еще не окрепли нравственно, избегать встречи со грехом: удаляться тех лиц и тех мест, какие могут подать нам повод к падению.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Источник: http://dishupravoslaviem.ru/blagodarstvennye-molitvy/

Православные благодарственные молитвы по Святом Причащении

Благодарственные после причастия

 • Благодарственные молитвы по Причащении
 • Правила прочтения молитв

Таинство Причастия или Евхаристия — это одно из важнейших христианских Таинств, наравне с Крещением или Миропомазанием, которое должен совершать каждый православный христианин. Обычно Причастие совершается после каждого богослужения в воскресный день, но принять причастие могут лишь те, кто исповедовался в субботу. До и после хлебопреломления читаются благодарственные молитвы.

Благодарственные молитвы по Причащении

Иисус Христос оставил своим ученикам прямо перед смертью заповедь о совершении Причастия в память об Учителе. Он говорил, что хлеб и вино, вкушаемое в этот момент — это Плоть Христа и Кровь.

Икона Причастие апостолов

Есть серьезные расхождения в дословном понимании данного высказывания. Но каждая христианская конфессия считает обязательным условием совершение хлебопреломления.

Статьи о службах в православном храме:

 • Божественная Литургия в церкви
 • Всенощное бдение в церкви
 • Что такое молебен

Как только заканчивается служба и завершается Евхаристия, священнослужитель читает для всех прихожан благодарственную мольбу Богу.

Совет! Можно не дожидаться окончания богослужения и после Евхаристии сразу уйти, но в таком случае по возвращении домой следует самостоятельно прочитать эти святые тексты из молитвослова. Важно лишь быть в спокойном расположении духа и читать их с благодарностью.

Правила прочтения молитв

Благодарственные мольбы включают в себя 5 отдельных текстов:

 • Благодарственный — он произносится как знак благодарности Богу за то, что он принял христиан, как привитую ветвь к Своему народу, несмотря на их греховность. Тут же читается и прошение об исцелении телесном и духовном, а также о защите от всех врагов. Важный момент также — это просьба об укреплении в вере христианина.

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты не отверг меня, грешника, но удостоил меня приобщиться Святынь Твоих. Благодарю Тебя, что меня, недостойного, причаститься пречистых Твоих и небесных Даров Ты удостоил.

Но, Владыка Человеколюбец, ради нас умерший, и воскресший, и даровавший нам эти страшные и животворящие Твои Таинства во благодеяние и освящение душ и тел наших, сделай, чтобы они были и мне во исцеление души и тела, во отражение всякого врага, в просвещение очей сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру твердую, в любовь нелицемерную, в исполнение мудростью, в соблюдение заповедей Твоих, в умножение божественной Твоей благодати и Твоего Царства приобретение.

Чтобы, сохраняемый ими в освящении Твоём, я всегда помнил милость Твою и жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом, уйдя из здешней жизни в надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя, где непрестанный глас празднующих и бесконечное наслаждение взирающих на несказанную красоту лица Твоего.

Ибо Ты — истинная цель стремления и неизъяснимая радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает всё творение вовеки. Аминь.

  После причастия священник читает для всех прихожан благодарственную мольбу Богу

Текст во имя Василия Великого — он также содержит благодарности Господу за то, что Он наделяет верующего человека верой и дает ему возможность приходить и совершать Таинства с чистой душой, которую очищает Дух Божий. Также воспеваются все дарованные Господом дары человеку.

Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира! Благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за причащение пречистых и животворящих Твоих Таинств. Молю же Тебя, Благой и Человеколюбивый, сохрани меня под покровом Твоим и в тени крыльев Твоих и даруй мне с чистою совестью до последнего моего вздоха достойно причащаться святынь Твоих в прощение грехов и в жизнь вечную.

Ибо Ты — Хлеб Жизни, Источник освящения, Податель благ, и Тебе славу воссылаем со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молебен Симеона Метафраста — он в своей мольбе делает сравнение Господа с огнем, который может как очистить, так и сжечь грешника. Поэтому в тексте идет прошение об очищении от греха и благодарение за эту милость;

Давший в пищу мне плоть Твою добровольно, Ты — огонь, сожигающий недостойных! Не сожги же меня, Создатель мой, пройди лучше в части тела моего, во все суставы, во внутренности, в сердце, и сожги терние всех моих согрешений. Душу очисти, освяти мысли, колени утверди с костями вместе, просвети пять главных чувств, всего меня пригвозди страхом пред Тобою.

Всегда защищай, охраняй и береги меня от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, омывай и устрояй меня, украшай, вразумляй и просвещай меня.

Яви меня Твоей обителью, единого Духа, и уже не обителью греха, чтобы бежали от меня по принятии Причастия всякий злодей, всякая страсть как от дома Твоего, как от огня.

Ходатаями за себя Тебе представляю всех святых, Начальников воинств бесплотных, Предтечу Твоего, мудрых Апостолов, и сверх их — Твою непорочную, чистую Матерь.

Прими их молитвы, благосердный Христе мой, и сыном света соделай твоего служителя. Ибо Ты, единый Благой, освящение, и сияние душ наших, и Тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу воссылаем во всякий день.

Причастие – это таинство для души верующего человека

Прошение ко Христу — этот канон говорится к Иисусу, и в ней человек благодарит Сына Божьего за Кровь Его, которая пролилась на кресте за человека;

Тело Твоё Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, и Кровь Твоя драгоценная — в прощение грехов. Да будет же мне это благодарение в радость, здравие и веселие. В страшное же и второе пришествие Твоё сподоби меня, грешника, стать справа от славы Твоей, по ходатайствам всечистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.

Другие статьи о православных молитвах:

Прошение к Богородице — это своеобразный канон чистоты и праведности, который читается для заступничества Девы Марии за человека перед Творцом.

Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя! Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня, недостойного, стать причастником пречистого Тела и драгоценной Крови Сына Твоего.

Но, Родившая истинный Свет, просвети духовные очи сердца моего. Источник бессмертия Родившая, оживи меня, умерщвленного грехом. Милостивого Бога любящая благосердие Матерь, помилуй меня и дай мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и призвание к помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой.

И удостой меня до последнего моего вздоха не в осуждение принимать святыню пречистых Таинств во исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя во все дни жизни моей, ибо Ты благословенна и прославлена вовеки. Аминь.Твоего служителя.

Ибо Ты, единый Благой, освящение, а также сияние душ наших, и Тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу воссылаем каждый день.

Внимание! После прочтения данных молебнов читаются тропари и кондаки, но их следует читать тому святому, во имя которого совершалось все богослужение.

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Источник: http://molitva-info.ru/molitvoslov/blagodarstvennye-molitvy-po-svyatom-prichashhenii.html

Православная благодарственная молитва после причастия

Благодарственные после причастия

Православная благодарственная молитва после причастия.

В жизни каждого православного человека есть события, которые выходят далеко за рамки повседневных радостей и огорчений. Это дни, когда над ним совершается таинство Святого Причастия. Они лежат в совершенно иной жизненной плоскости. Они несут радость, но эта радость особого рода, не соизмеримая с той радостью, что даёт нам земная жизнь. Это дни нашего единения с Богом.

В чём значение для нас святого причастия?

Великое таинство причастия тела и крови Господней делает наше человеческое естество родственным Богу. Его тело и кровь становятся частью нас, органично входят в состав нашей души и тела.

Как человек наследует от своих биологических родителей, частью которых он стал в силу родства по крови, определённые, присущие им качества, так и восприняв в себя тело и кровь Господню, мы становимся наследниками его качеств.

Господь в своей земной жизни, принося искупительную жертву, умер, а затем воскрес в совершенно иной плоти. Эта плоть была наделена свойствами, недоступными обычному человеку.

Но Святое Причастие делает нас ― творения его рук – наследниками и этой плоти, и этого бессмертия.

Кроме того, Иисус Христос, воплотившись от Девы Марии, воспринял все человеческие качества, кроме греховности. Господь безгрешен.

Читая молитвы, входящие в Последование к Святому Причастию, мы просим у Бога избавить нас от рабства греха, тяготеющего над нами со дня грехопадения первых людей ― Адама и Евы. И молитвы наши обоснованны.

Ведь, становясь причастниками Божественного тела и крови, мы должны избавиться от греховного плена.

За великую радость духовного обновления и обретения бессмертия мы благодарим Господа Бога, вознося ему благодарственные молитвы по Святом Причащении.

Где и как читаются эти молитвы?

Причащение Святых Тайн тела и крови Христовых совершается в храме во время литургии. По окончании же читается от имени всех, кто сподобился в этот день святого таинства, благодарственная молитва после Причастия. Обычно её читает псаломщик. Но иногда прихожане, вернувшись домой из храма, открывают молитвослов и читают сами.

Текст, который составляет благодарственные молитвы по Святом Причастии, включает в себя пять самостоятельных молитв.

Далее следуют знаменитые слова святого преподобного Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши…» – и затем читаются тексты тропарей и кондаков, в зависимости от того, литургия какого святого совершалась в этот день.

Всё это молитвословие служит одной цели ― достойно воспеть и возблагодарить Господа Бога за дарование нам великой милости. Недаром благодарственные молитвы по Святом Причащении предваряются словами, призывающими читать их горячо и от души.

Молитва первая

Эта молитва начинается со слов благодарности Богу за то, что, несмотря на всю нашу греховность, он не отверг нас и явил причастниками святых своих тайн. Далее следует просьба о том, чтобы тело и кровь его послужили душевному исцелению и телесному здравию.

Чтобы они помогли отразить любого врага, видимого и невидимого, просветить познанием Божественных Тайн во укрепление веры и даровали силы для соблюдения святых заповедей Господних.

Эта первая благодарственная молитва после Причастия заканчивается словами, выражающими желание впредь посвятить жизнь служению Богу, и просьбой о благодатной помощи на этом пути. Далее следует молитва, написанная в IV веке святителем Василием Великим.

Молитва святого Василия Великого

Прежде всего необходимо сказать несколько слов об этом святом. Василий Великий родился в Кесарии в 303 году. Получив в детстве прекрасное образование, он продолжил его в Афинах.

Здесь он познакомился с другим столпом христианства ― Григорием Богословом. Их дружба продолжалась всю жизнь. В Афинах святой Василий вступил на путь аскетизма и познания христианского учения. Вскоре он принял духовный сан. Святой много путешествовал.

Собрав круг единомышленников, он стал их духовным наставником.

Им написано много дошедших до нас богословских трудов. Благодарственная молитва после Причастия, написанная святителем Василием Великим, полна глубокого и искреннего чувства. Он начинает её со слов благодарности за все блага, дарованные ему Богом.

Святитель просит Господа всегда хранить его благодатью и божественной силой. В завершение он молится о том, чтобы Господь сподобил его сберечь незапятнанной свою совесть и всегда приступать к святым таинствам с сознанием своей духовной чистоты.

Молитва третья

Источник: https://religiya.temaretik.com/1581991891351636731/pravoslavnaya-blagodarstvennaya-molitva-posle-prichastiya/

Благодарственная молитва после Причастия

Благодарственные после причастия

В православной вере каждый верующий человек в любой ситуации старается обратиться к святому и за поддержкой, и за помощью.

Но кроме молитвенных прошений также в данной вере присутствуют некоторые таинства, которые позволяют не только очистить душу от грехов, но и стать душой ближе к Богу. Оним из православных Таинств считается Причастие.

После его проведения принято читать благодарственную молитву Богу. Она позволяет поблагодарить Всевышнего за всю оказанную помощь.

Молитвы после Святого Причастия

Каждый христианин знает, когда проводится данное Таинство — оно проводится в конце Божественной Литургии ежедневно. Но перед прохождением данного Таинства нужно обязательно исповедоваться. После завершения ритуала для всех батюшка начинает читать на русском благодарственную молитву после Причастия.

У вас есть телеграм? Если да, тогда вам понравится наша православная группа: t.me/molitvaikona, заходите, мы ждем Вас!

Не редко бывает такое, что после окончания службы верующий, возвратившись домой сам берет в руки молитвослов и начинают дома перед образом Богоматери или Всевышнего читать прошения.

Очень важно в такие минуты находится в полном покое.  Прошение после ритуала включает в себя сразу несколько молитв: Святого Василия Великого, молитва Симеона, короткое четвертое прошение, Богоматери.

Заключающим прошением является именно благодарственное.

В какой очередности нужно читать

Очень важно чтобы все пять молитв были прочтены по правильной очередности. Это позволит:

 • правильно очистить душу от греховности,
 • усилит действие дальнейших прошений,
 • правильно выразить свою благодарность к святым.

И так, первым читается прошение к Всевышнему. Оно позволит всецело исцелится и обеспечит надежную защиту от врагов. Текст молитвы на русском языке:

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты не отверг меня, грешника, но удостоил меня приобщиться Святынь Твоих. Благодарю Тебя, что меня, недостойного, причаститься пречистых Твоих и небесных Даров Ты
удостоил.

Но, Владыка Человеколюбец, ради нас умерший, и воскресший, и даровавший нам эти страшные и животворящие Твои Таинства во благодеяние и освящение душ и тел наших, сделай, чтобы они были и мне во исцеление души и тела, во отражение всякого врага, в просвещение очей сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру твердую, в любовь нелицемерную, в исполнение мудростью, в соблюдение заповедей Твоих, в умножение божественной Твоей благодати и Твоего Царства приобретение.

Чтобы, сохраняемый ими в освящении Твоём, я всегда помнил милость Твою и жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом, уйдя из здешней жизни в надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя, где непрестанный глас празднующих и бесконечное наслаждение взирающих на несказанную красоту лица Твоего.

Ибо Ты – истинная цель стремления и неизъяснимая радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает всё творение вовеки. Аминь.

Вторая молитва читается святому Василию. Она написана специально, как благодарение Господу. Ее текст наделен смыслом того, что к проведению причастия нужно подходить с чистыми помыслами. Она была написана самым Василием с целью воспевания Всевышнего за то, что даровал ему все блага:

Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира! Благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за причащение пречистых и животворящих Твоих Таинств.

Молю же Тебя, Благой и Человеколюбивый, сохрани меня под покровом Твоим и в тени крыльев Твоих и даруй мне с чистою совестью до последнего моего вздоха достойно причащаться святынь Твоих в прощение грехов и в жизнь вечную.

Ибо Ты – Хлеб Жизни, Источник освящения, Податель благ, и Тебе славу воссылаем со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Затем читается молитва Симеону Метафрасту. Данный святой сравнивал Всевышнего с очистительным огнем. Поэтому в тексте он просит уберечь верующего от греха и просит защиты от всего нечистого:

Давший в пищу мне плоть Твою добровольно, Ты – огонь, сожигающий недостойных! Не сожги же меня, Создатель мой, пройди лучше в части тела моего, во все суставы, во внутренности, в сердце, и сожги терние всех моих согрешений. Душу очисти, освяти мысли, колени утверди с костями вместе, просвети пять главных чувств, всего меня пригвозди страхом пред Тобою.

Всегда защищай, охраняй и береги меня от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, омывай и устрояй меня, украшай, вразумляй и просвещай меня.

Яви меня Твоей обителью, единого Духа, и уже не обителью греха, чтобы бежали от меня по принятии Причастия всякий злодей, всякая страсть как от дома Твоего, как от огня.

Ходатаями за себя Тебе представляю всех святых, Начальников воинств бесплотных, Предтечу Твоего, мудрых Апостолов, и сверх их – Твою непорочную, чистую Матерь.

Прими их молитвы, благосердный Христе мой, и сыном света соделай твоего служителя. Ибо Ты, единый Благой, освящение, и сияние душ наших, и Тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу воссылаем во всякий день.

Предпоследнее прошение имеет достаточно глубокий смысл. В ней просят дарование вечной жизни и милости во время проведения Страшного Суда:

Тело Твоё Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, и Кровь Твоя драгоценная – в прощение грехов. Да будет же мне это благодарение в радость, здравие и веселие. В страшное же и второе пришествие Твоё сподоби меня, грешника, стать справа от славы Твоей, по ходатайствам всечистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.

Цикл прошений завершается обращением к Деве Марии. В нем оно является самым главным признаком праведности. Так как именно Богоматерь выполняет роль главной заступницы перед Всевышним.

Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя! Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня, недостойного, стать причастником пречистого Тела и драгоценной Крови Сына Твоего.

Но, Родившая истинный Свет, просвети духовные очи сердца моего. Источник бессмертия Родившая, оживи меня, умерщвленного грехом. Милостивого Бога любящая благосердие Матерь, помилуй меня и дай мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и призвание к помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой.

И удостой меня до последнего моего вздоха не в осуждение принимать святыню пречистых Таинств во исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя во все дни жизни моей, ибо Ты благословенна и прославлена вовеки. Аминь.Твоего служителя.

Ибо Ты, единый Благой, освящение, а также сияние душ наших, и Тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу воссылаем каждый день.

Смотрите еще видео с молитвами по Святом Причащении:

Так же читайте:  Мощи святых Петра и Февронии – адрес, где находятся

Благодарственная молитва после Причастия

Источник: https://tolkovanie.info/blagodarstvennaya-molitva-posle-prichastiya/

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю тя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешнаго, но общника мя быти святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тя, яко мене недостойнаго причаститися Пречистых Твоих и Небесных Даров сподобил еси.

Но Владыко Человеколюбче, нас ради умерый же и воскресый, и даровавый нам страшная сия и животворящая Таинства во благодеяние и освящение душ и телес наших, даждь быти сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякаго сопротивнаго, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение Божественныя Твоея благодати и Твоего Царствия присвоение; да во святыни Твоей теми сохраняемь, Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю; и тако сего жития исшед о надежди живота вечнаго, в присносущный достигну покой, идеже празднующих глас непрестанный, и безконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бо еси истинное желание, и неизреченное веселие любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь.

Благодарственная молитва 2-я, святого Василия Великого

Владыко Христе Боже, Царю веков, и Содетелю всех, Благодарю Тя о всех, яже ми подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих Таинств.

Молю убо Тя, Блаже и Человеколюбче: сохрани мя под кровом Твоим, и в сени крилу Твоею; и даруй ми чистою совестию, даже до последняго моего издыхания, достойно причащатися святынь Твоих, во оставление грехов, и в жизнь вечную.

Ты бо еси хлеб животный, источник святыни, Податель благих, и Тебе славу возсылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Благодарственная молитва 3-я , Симеона Метафраста

Давый пищу мне плоть Твою волею, огнь сый и опаляяй недостойныя, да не опалиши мене, Содетелю мой; паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце. Попали терние всех моих прегрешений. Душу очисти, освяти помышления. Составы утверди с костьми вкупе. Чувств просвети простую пятерицу.

Всего мя спригвозди страху Твоему. Присно покрый, соблюди же, и сохрани мя от всякаго дела и слова душетленнаго. Очисти и омый, и украси мя; удобри, вразуми, и просвети мя. Покажи мя Твое селение единаго Духа, и не ктому селение греха. Да яко Твоего дому, входом причащения, яко огня мене бежит всяк злодей, всяка страсть.

Молитвенники Тебе приношу вся святыя, чиноначалия же безплотных, Предтечу Твоего, премудрыя Апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, ихже мольбы Благоутробне приими, Христе мой, и сыном света соделай Твоего служителя.

Ты бо еси освящение и единый наших, Блаже, душ и светлость; и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу вси возсылаем на всяк день.

Благодарственная молитва 4-я

Тело Твое Святое, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет ми в живот вечный, и Кровь Твоя Честная во оставление грехов: буди же ми благодарение сие в радость, здравие и веселие; в страшное же и второе пришествие Твое сподоби мя грешнаго стати одесную славы Твоея, молитвами Пречистыя Твоея Матере, и всех святых.

Благодарственная молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице Богородице, свете помраченныя моея души, надеждо, покрове, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тя, яко сподобила мя еси недостойнаго, причастника быти Пречистаго Тела и Честныя Крове Сына Твоего.

Но Рождшая истинный Свет, просвети моя умныя очи сердца; Яже Источник безсмертия рождшая, оживотвори мя умерщвленнаго грехом; Яже милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, помилуй мя, и даждь ми умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслех моих, и воззвание в пленениих помышлений моих; и сподоби мя до последняго издыхания, неосужденно приимати пречистых Таин освящение, во исцеление души же и тела. И подаждь ми слезы покаяния и исповедания, во еже пети и славити Тя во вся дни живота моего, яко благословенна и препрoславленна еси во веки. Аминь.Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих, Израиля.

Трисвятое. Пресвятая Троице… Отче наш…

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й

Уст твоих, якоже светлость огня, возсиявши благодать, вселенную просвети: не сребролюбия мирови сокровища сниска, высоту нам смиренномудрия показа, но твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слова Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 6-й

Слава: От небес приял еси Божественную благодать, и твоими устнами вся учиши покланятися в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте всеблаженне, преподобне, достойно хвалим тя: еси бо наставник, яко божественная являя.

И ныне: Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю землю изыде вещание твое, яко приемшую слово твое, имже боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, человеческия обычаи украсил еси, царское священие, отче преподобне, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Кондак, глас 4-й

Слава: Явился еси основание непоколебимое церкве, подая всем некрадомое господство человеком, запечатлея твоими веленьми, небоявленне Василие преподобне.

И ныне: Предстательство христиан…
Если совершалась Литургия Преждеосвященных Даров, читай тропарь святому Григорию Двоеслову Василию Великому, глас 4-й: Иже от Бога свыше божественную благодать восприем, славне Григорие, и Того силою укрепляемь, евангельски шествовати изволил еси, отонудуже у Христа возмездие трудов приял еси всеблаженне: Егоже моли, да спасет души наша.

Кондак, глас 3-й

Слава: Подобоначальник показался еси Начальника пастырем Христа, иноков чреды, отче Григорие, ко ограде небесней наставляя, и оттуду научил еси стадо Христово заповедем Его: ныне же с ними радуешися, и ликуеши в небесных кровех.И ныне: Предстательство христиан…

Господи, помилуй. (12 раз) Слава, и ныне.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. После Причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе принятого Христа.

Источник: https://www.pravmir.ru/blagodarstvennye-molitvy-po-svyatom-prichashhenii/

Благодарственная молитва после причастия послушать

Благодарственные после причастия

Новая статья: благодарственная молитва после причастия послушать на сайте святая-молитва.рф – во всех подробностях и деталях из множества источников, что удалось нам найти.

Причащение – таинство, занимающее важное место в жизни всякого верующего христианина. Подобно любому церковному обряду, Причастие сопровождается молитвами. Определенный набор молитв читается перед таинством – при подготовке к нему. После принятия Святых Даров наступает время благодарственных молитв по Святом Причащении.

Особенности молитвенной подготовки к Причастию

Все подготовительные меры, совершаемые верующим до Святого Причастия, в церковной практике называть принято говением. Особенно значимой в говении является подготовка молитвенная. В первую очередь, она касается молитвенного правила.

Молитвенное правило при говении должно соблюдаться православным более тщательно и прилежно. Молитвы – утренние и вечерние – нужно непременно читать полным набором, нельзя пропускать ни один молитвенный текст. Если верующий не привык читать каноны, то во время приготовления к Причастию необходимо произносить в день хотя бы по одному канону. Обязательными являются следующие каноны:

Незаменимой частью обряда Святого Причастия являются молитвы благодарственные. Благодарственные молитвы по Святом Причащении требуется выслушать в храме уже в день совершения Таинства – непосредственно после вкушения Святых Тайн. Церковь допускает и самостоятельное их произнесение православным по приходу домой.

Тексты благодарственных молитв со всеми ударениями скачать для распечатки можно по этой ссылке.

Благодарственные молитвы по Святом Причащении можно слушать прямо на нашем сайте:

Другие этапы и элементы говения

Пост, молитва и покаяние – “три кита” приготовления к обряду Причащения. Помимо молитвенной подготовки, о которой речь шла выше, говение в себя включает:

 • пост в еде и питье;
 • телесная чистота;
 • пребывание накануне Причащения на вечернем богослужении;
 • исповедь перед посещением литургии, в итоге которой священнослужитель выдвигает “вердикт” о допущении верующего к Причастию;
 • голодание и воздержание от питья в день принятия Святых Тайн – от полуночи до начала Таинства;
 • посещение литургии в день Причащения.

В общей сложности, говение занимает несколько дней и непосредственное отношение имеет как к физической жизни православного, так и духовной.

Касательно телесной жизни – это воздержание от половой близости и строгое ограничение в еде (пост). На протяжении поста не разрешается принимать пищу животного происхождения (продукты мясные и молочные, яйца, рыба).

Умеренно можно включать в меню продукты растительные (фрукты, овощи, изделия из злаковых).

На время подготовки к Причастию стоит отбросить в сторону мысли о повседневных делах, избегать всяческого рода развлечений. До таинства нужно забыть все свои обиды, наладить отношения с окружающими, примириться со всеми, отпустить все эмоции негативного характера. Желательно дни, предшествующие Таинству, проводить в уединении и в чтении духовной литературы.

Исповедоваться должен каждый, кто готовится к Святому Причащению. Исключение из этого правила – дети до 7 лет и люди в предсмертном состоянии. Исповедь проводится либо вечером – перед Причастием, либо утром – в день Таинства, до начала литургии. В день принятия Святых Тайн верующий должен прийти в храм до начала богослужения.

Как принимать Святые Тайны?

Святые Дары принимаются в строгой очереди. Первыми причащаются священнослужители и люди, имеющие любое отношение к богослужению, затем наступает очередь стариков, женщин и детей, последними идут мужчины и все оставшиеся люди. Кстати, женщинам не разрешается приходить на Таинство во время менструальных кровотечений, а также – красить губы перед вкушением Святых Тайн.

Подойдя к Чаше с Дарами, следует озвучить свое имя. Приняв Кровь и Тело Христово, надо поцеловать край Чаши, не крестясь. Нельзя к Чаше прикасаться руками и целовать руку священнослужителя.

Поведение православного в день Причастия, с целью сохранения в своем теле принятого Христа, должно быть благоговейным и благопристойным.

Как часто причащаться?

Первое поколение христиан причащалось каждое воскресенье. У современных верующих такой возможности нет. Церковь же наставляет обращаться к Таинству во время каждого поста, единожды в год – как минимум.

Роль Святого Причащения в жизни православного

Святое Причастие – это таинство, в ходе которого верующий христианин вкушает Христовы Тело и Кровь под видом хлеба и вина. Причащение дает возможность православному таинственно слиться с Иисусом и приблизиться, таким образом, к вечной жизни.

Причащение очень важно для человека религиозного, так как сам Иисус Христос установил его во время Тайной вечери с 12-ю своими учениками – апостолами, – за день до того, как принять страдания за человечество.

Сначала Он взял, благословил и разделили между апостолами хлеб, говоря, что это – Тело Его, потом то же самое проделал с вином – Кровью Его. Кроме того, Сын Божий дал ученикам своим (а в их лице – и всем верующим) заповедь о том, чтобы таинство Причащения проводилось отныне навсегда – в память о Его мучениях, смерти и Воскресении.

Каждый православный должен обязательно причащаться, чтобы попасть после земного своего существования в Царство Небесное и получить вечную жизнь.

Без Причащения человек не сможет достигнуть совершенства в жизни духовной.

Божья благодать, которую получит верующий в процессе Исповеди и Причастия, пробудит его душу и тело, окажет целительное действие, укрепит его веру и снизит уязвимость перед греховными страстями.

У нас очень религиозная семья. Причащаться поэтому стараемся каждый пост, дети в том числе. Учили их этому с малых лет.

Хочу причаститься. Спасибо за информацию!

© 2017. Все права защищены

Неизведанный мир магии и эзотерики

за новостями в социальных сетях

При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.

Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.

Молитвы ко Святому Причащению

Причащение есть таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина, вкушая самого Тела и Крови Христовой, таинственно соединяется со Христом и получает залог вечной жизни.

Таинство это установлено было самим Иисусом Христом на Тайной Вечери.

Благословив приготовленный хлеб, Он преломил его по числу учеников и, раздавая им, сказал: приимите, ядите, сие есть тело Мое, которое за Вас предается; потом взяв чашу и воздав хвалу Богу, подал им, говоря: пейте из нее все.

Ибо сие есть кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание (Мф. 26:26-29, Мк. 14:22-25, Лк. 22:19-21).

Причащение необходимо каждому христианину для спасения. Об этом ясно говорит Иисус Христос: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть плоти Сына человеческого и пить крови Его: то не будете иметь в себе жизни (Ин. 6:53).

Сущность этого таинства состоит в том, что во время совершения Божественной литургии хлеб и вино, силою и действием Святого Духа, прелагаются в истинное Тело Христово и в истинную Кровь Христову и служат для причащающихся духовной пищей и залогом вечного блаженства. Право совершать таинство св. причащения имеют только епископы и пресвитеры, как преемники апостолов.

Желающие приступить к таинству св. причащения, должны приготовиться к этому постом и молитвою и очистить свою совесть от грехов таинством покаяния.

Ядущий Мою плоть, и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и пребывает во Мне и Я в нем, сказал Господь (Ин. 6:54, 56).

Хор братии Валаамского монастыря под управлением иеродиакона Германа (Рябцева):

Молитвословия читает игумен Амвросий (Ермаков). Московский Сретенский монастырь:

Молитвословия читает иеродиакон Пахомий (Брусков):

Молитвословия на русском языке. Перевод иером. Амвросия (Тимрота), читает Денис Гаврилов. Фонд «Предание»

Источник: https://xn----7sbbfc9auhszmg5nc.xn--p1ai/blagodarstvennaya-molitva-posle-prichastiya-poslushat/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.