Час третий часослов

Час Третий

Час третий часослов

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 16:

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда.

Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́.

Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню.

Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́.

Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псалом 24:

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день.

Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м.

Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им.

О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя.

Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва, тропарь дне.

И ны́не: Богородичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живота́, / Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати ду́ши на́ша.

Госпо́дь Бог благослове́н, / благослове́н Госпо́дь день дне, / поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, / Бог наш, Бог спаса́ти.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Кондак святаго, или прилучившагося праздника.

Го́споди, поми́луй, (40).

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ.

Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святаго Мардария:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Источник: https://xn----7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/molitvi/chasoslov/chas_3.html

«Наша Парафія»

Час третий часослов

Свящ.: Благословений Бог наш…

Ми: Слава Тобі, Боже наш, Слава Тобі.

Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що скрізь єси і все наповняєш. Скарбе добра і життя Подателю! Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякого гріха і спаси, Милосердний, душі наші.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. (3 р.).

Слава Отцю і Синові і Святому Духові, і нині і по всяк час і навіки вічні. Амінь.

Пресвятая Тройце, помилуй нас! Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і сціли немочі наші задля слави Імені Твого.

Господи помилуй. (3 р.). Слава… І нині…

Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Свящ.: Бо Твоє єсть Царство…

Ми: Господи помилуй (12 р.). Слава і нині.

Прийдіть, поклонімось Цареві нашому Богу.

Прийдіть, поклонімось і припадім до Христа Царя і нашого Бога.

Прийдіть, поклонімось і припадім до самого Христа Царя і Бога нашого.

Псалом 16. (17)

Молитва Давида.
1 Почуй, Господи, правду мою, уваж на благання моє, вислухай молитву мою із уст нелукавих.
2 Від Тебе Самого нехай вийде суд мій. Очі Твої нехай споглянуть на правоту.
3 Ти випробував серце моє, вислідив мене вночі. Ти переглянув мене і не знайшов у мені неправди; думки мої не розходяться з устами моїми.

4 В ділах людських, за словом уст Твоїх, я охоронив себе від дороги гнобителя.
5 Утверди стопи мої на стежках Твоїх, щоб не хиталися ноги мої.
6 Тебе благаю, бо Ти вислухаєш мене, Боже. Нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої.
7 Покажи дивну милість Твою, Спасителю тих, що надіються на Тебе, від противників правиці Твоїй.

8 Охорони мене, Господи, як зіницю ока, в захистку крил Твоїх.
9 Стережи мене від безбожних, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене.
10 Ожиріло серце їх, устами своїми згорда промовляють.
11 Скрізь нас обступили, вставились очима своїми, щоб повалити нас на землю.

12 Вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що в закутку притаївся.
13 Встань, Господи, попереди їх, подолай їх; спаси душу мою від нечестивого мечем Твоїм.
14 Від людей рукою Твоєю, Господи, від людей віку цього, котрих доля в цьому життю. Черево своє вони наповняють від скарбів Твоїх; сини їх ситі і залишають спадщину дітям своїм.

15 А я в правді дивитимусь на Лице Твоє. Щоранку буду насищатися Славою Твоєю.

Псалом 24

Псалом Давида.
1 До Тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на Тебе я надію покладаю.
2 Не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішалися перемогою надо мною.
3 Нехай не осоромляться всі, що надіються на Тебе, а осоромляться ті, що зраджують (Тебе) даремно.

4 Господи, вкажи мені шляхи Твої і навчи мене, до стежки Твої.
5 Веди мене в правді Твоїй і навчи, бо Ти — Бог спасіння мого, на Тебе повсяк час я надію покладаю.
6 Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку.

7 Гріхів молодости моєї і несвідомости моєї не споминай, спом’яни мене в милості Твоїй, Господи, задля милосердя Твого.
8 Господь Милосердний і Праведний, тому навчає Він грішника, де дорога спасіння.
9 Він веде покірливих до правди і вказує тихому дорогу Свою.

10 Всі стежки Господні — милість і істина для тих, хто шанує заповіти Його і свідчення Його.
11 Ради Імені Твого, Господи, прости провину мою, бо вона велика.
12 Хто та людина, що боїться Господа? Він укаже їй дорогу, яку вибрати.
13 Душа її буде в щасті і рід її унасліднює землю.

14 Підтримує Господь тих, що бояться Його, і заповіт Свій переказує їм.
15 Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сітки ноги мої.
16 Зглянься на мене. Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений.
17 Страждання серця мого намножились, з біди моєї визволи мене.

18 Споглянь на горе моє і знесилення моє, і прости всі гріхи мої.
19 Поглянь на порогів моїх, як багато їх і якою лютою ненавистю ненавидять мене!
20 Охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, надіючись на Тебе.
21 Непорочність і правди нехай охороняють мене, бо я надіюся на Тебе.
22 Спаси Боже народ Твій від усіх страждань його.

Псалом 50. (51)

Псалом Давила. Молитва покаяння.
1-2 Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і з великого милосердя Твого прости провини мої.
3 Особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене.
4 Бо беззаконня мої я знаю і гріх мій повсяк час передо мною.

5 Тобі Єдиному я згрішив і лукаве перед очима Твоїми заподіяв.
6 Отже, Ти праведний в словах Твоїх і чистий у присуді Твоїм.
7 Бо я в беззаконні зачатий і в гріхах породила мене мати моя.
8 Ось Ти Істину полюбив єси; недовідоме і таємне мудрости Твоєї Ти явив мені.

9 Окропи мене іссопом, і я буду чистий; обмий мене, і я буду біліший від снігу.
10 Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості (мої) розбиті.
11 Одверни Лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти.
12 Серце чисте створи в мені, Боже, і Духа Правди віднови в нутрі моїм.

13 Не відкинь мене від Лиця Твого, і Духа Твого Святого не відберай від мене.
14 Поверни мені радість спасіння Твого і Духом Владичнім підкріпи мене.
15 Навчатиму беззаконників путів Твоїх, і нечестиві повернуться до Тебе.

16 Визволи мене від гріхів моїх, Боже, Боже, Спасителю мій, і язик мій радісно величатиме принду Твою.
17 Господи, відкрий уста мої і язик мій сповістить хвалу Твою.
18 Бо не задовольнить Тебе жертва, яку я приніс би; жертви всепаління Ти не бажаєш.

19 Жертва Богові — дух упокорений; серця скорботного і смиренного Ти не відкинеш.
20 Ущаслив, Господи, милістю Твоєю Сион, і нехай збудуються стіни Єрусалимські,
21 Тоді угодні Тобі будуть жертви правди, підношення і все- паління.
22 Тоді покладуть на жертівник Твій тельців.

Слава і нині… Алилуя. Алилуя, Алилуя. Слава Тобі, Боже. (3 р.). Господи, помилуй. (3 р.Слава… Тропар неділі чи свята (як показано на Першому Часі).

І нині… Богородичний 3-го Часу.

Богородице, Ти дійсно Лоза істини, що виростала нам Плід Життя. Тебе благаємо: молися, Владичице з Апостолами і всіма святими, щоб спасені були душі наші.

Господь Бог Благословений. Благословений Господь день-у-день обдаровує нас Милістю Своєю. Бог спасіння нашого — Бог наш, Бог Спаситель.

Трисвяте… по Отче наш… Кондак неділі чи свята. Господи, помилуй. (40 р.). Молитва: Ти, що повсяк час… (стор. 28) і далі, як на 1-му Часі.

Іменем Господнім… Священик: Молитвами св. Отців… і Молитва 3-го Часу: Владико, Боже… (Дивись далі)

І нині… і Тропар 3-го Часу:

У В. Піст на буднях, крім суботи після Алилуя… Слава…

Свящ.: І нині… і Тропар 3-го Часу:

Господи, Ти Пресвятого Твого Духа, о третім годині на Апостолів Твоїх послав. Того, Благий не відбери від нас, а обнови в нас, що молимось Тобі.

Ми: Те саме повторюємо співом, на 6-й гол. (як Царю Небесний…)

Свящ.: Стих: Серце чисте створи в нас, Боже, і Духа Правди обнови в нас.

Ми: Господи, Ти Пресвятого Твого…

Свящ.: Не відкинь нас під Лиця Твого і Духа Твого Святого не підбери під нас.

Ми: Господи, Ти Пресвятого Твого…

Свящ.: Слава…

Ми: І нині… Богородице, Ти дійсно… і Господь Бог Благословен… (див. вище)

Трисвяте… по Отче наш… і Тропарі, на гол. 8.

Благословений Ти, Христе Боже наш, що рибалок премудрими показав, пославши їм Духа Святого, і ними увесь світ уловив, Чоловіколюбче, слава Тобі.

Слава…

Скору і певну подай утіху рабам Твоїм, Ісусе, коли душі наші сумують. Не покидай душ наших у скорботах. Не відходь від думок наших при тяжких обставинах, але завжди будь з вами. Наблизся до нас, наблизся, і як з Апостолами Твоїми Ти завжди був, так і тих, що бажають Тебе, до Себе приєднай, Щедрий, щоб усі ми разом оспівували Тебе і прославляли Всесвятого Духа Твого.

І нині…

Богородице Пречиста, Надіє і Заступнице! Ти Пристановище християн, Стіна нерухома і знесилених тихе заспокоєння. І як увесь світ спасаєш Ти Твоєю молитвою так і нас згадай, Діво Всехвальна.

Господи, помилуй. (40 р.) і молитва: Ти, що повсяк час… (стор. 28). І далі, як і на 1-му Часі. Молитва св. Єфрема: Господи і Владико… (з поклонами, стор. 13).

МОЛИТВА 3-го Часу

Владико Боже Отче Вседержителю! Господи Сину Єдинородний Ісусе Христе і Святий Душе! Єдине Божество і Єдина Сило, помилуй мене грішного і якими Сам знаєш судьбами спаси мене недостойного раба Твого, бо Ти Благословений на віки вічні. Амінь.

« Час перший | Зміст | Час шостий »

Источник: https://parafia.org.ua/biblioteka/bohosluzhbovi-knyzhky/chasoslov/chas-tretij/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.