Часы третий и шестой

Час Шестой

Часы третий и шестой

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалмы: псалом 53:

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю.

Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их.

Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псалом 54:

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма.

И рех: кто даст ми криле́, я́ко голубине́, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда.

И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием.

Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век.

Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику.

Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́.

Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́.

Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́.

Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва, тропарь дне.

И ны́не: Богородичен:

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, / Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, / я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, / я́ко обнища́хом зело́; / помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, / сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас / и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Кондак святаго, или прилучившагося праздника.

Го́споди, поми́луй, (40).

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ.

Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Таже молитва святаго Великаго Василия:

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы.

Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг.

Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Источник: https://xn----7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/molitvi/chasoslov/chas_6.html

Изучаем чинопоследование часов

Часы третий и шестой

Мы открываем рубрику «Церковная школа». Когда мы слышим это название, то сразу же представляем себе детей, идущих на занятия в воскресную школу. Между тем учиться в ней может и должен каждый христианин.

На страницах нашей газеты «Церковная жизнь» священнослужители и сотрудники Покровской епархии будут вести уроки на различные темы, интересующие верующего человека.

Сегодня урок литургики ведет священник Алексий Савин, клирик Свято-Троицкого собора г. Покровска.

Рад приветствовать вас в церковной школе. Сегодня мы поговорим о богослужении. Изучением православного богослужения в духовных учебных заведениях занимаются на уроках литургики.

Эта наука охватывает целый ряд областей церковно-богослужебного быта и обихода и включает в себя множество разделов: история и развитие богослужения, устройство храма, творчество церковных песнотворцев, богослужебные книги и т.д.

Многие задают такой вопрос: нужно ли вообще христианам, не состоящим в церковном клире, изучать богослужение, его последовательность, особенности и историю.

Например, всеми нами любимый преподобный Серафим советовал изучить последование службы, чтобы потом умом следить за ее ходом.

На церковные службы Прохор (имя святого до принятия монашества) являлся прежде всех, выстаивая неподвижно все богослужение, как бы оно ни было продолжительно.

Тема нашего урока сегодня — чинопоследования часов, входящих в суточный круг богослужений. В наши дни часы занимают немного времени и присоединяются к вечернему богослужению или к Литургии. Их не воспринимают как отдельное богослужение, а порой не считают даже нужным на них присутствовать. Между тем эта часть нашего суточного круга важна, насыщенна и интересна, как и все остальные.

История вопроса

Свое название часы получили вследствие строгого смыслового и хронологического соотнесения с определенным временем суток. Римские сутки начинались в полночь и в полночь заканчивались. День (в узком значении) продолжался с 6 часов утра до 6 часов вечера, ночь, соответственно, с 6 часов вечера до 6 часов утра.

Римляне евангельских времен для военной караульной службы делили ночь на четыре стражи (вигилии), по три часа в каждой страже.

День также был разделен на четыре дневные стражи, или тричасия, именуемые обобщенно «часами»: первый час (с 6 до 9 часов утра), третий час (с 9 часов утра до полудня), шестой час (от полудня до 15 часов), девятый час (от 15 до 18 часов), (ср.: Мк. 15, 33; Деян. 2, 15; 3, 1; 10, 3).

Богослужебные часы посвящены преимущественно воспоминанию евангельских событий, случившихся в одноименные отрезки времени — тричасия, или стражи, с которыми они совмещены хронологически в рамках дневного цикла.

В первый час вспоминается ведение Иисуса Христа от Кайафы в преторию к прокуратору Понтию Пилату и лжесвидетельства на Него.

В третий час вспоминается суд Пилата и истязания Господа, а также тема сошествия Святого Духа на апостолов (Деян. 2).

В шестой час — шествие Спасителя на Голгофу, Его распятие, тьма по всей земле.

В девятый час — последние слова Господа и его Спасительная Смерть, сотрясение оснований земли, восстание мертвых, прободение воином Его ребер.

По свидетельству святителя Климента Александрийского, христиане отводят для молитвы часы третий, шестой и девятый. Об этом же говорится в 34-й главе Апостольских постановлений (II–III века).

Христиане, по-видимому, совершали в эти часы лишь частную молитву, и каждая из этих молитв состояла только из чтения «Отче наш».

В Иерусалимском богослужении конца IV века, по описанию паломницы Сильвии Аквитанки, чинопоследование шестого и девятого часов имеет такой же простой состав, как и утреня.

В православном богослужении распределение псалмов, которые ныне читаются на каждом часе, становится известным с IV века. Оно принадлежит, как полагают, преподобному Пахомию Великому.

По Уставу

Чинопоследование часов совершается: первый — после утрени (по окончании вечернего богослужения), третий и шестой — перед Литургией, девятый — перед вечерней. На службе первого часа полагается читать 5, 89 и 100 псалмы, третьего — 16, 24 и 50, шестого — 53, 54 и 90, девятого — 83, 84, 85. Различают часы великопостные, великие (царские), пасхальные и вседневные.

Великопостные часы совершаются в среду и пятницу Сырной седмицы, будние дни всех седмиц Великого поста, в понедельник, вторник и среду Страстной недели.

На этих часах после трех псалмов читается кафизма, вместо обычного тропаря поется тропарь часа со стихами и земными поклонами. На шестом часе читается паремия (отрывок из Священного Писания).

В конце каждого часа читается молитва преподобного Ефрема Сирина с земными поклонами.

Великие часы служатся в Великую Пятницу и перед праздниками Рождества Христова и Богоявления. Царскими они стали называться отчасти потому, что в древности на них всегда присутствовали византийские императоры.

Чинопоследование этих часов имеет свои особенности. Все часы читаются вместе перед Евангелием на аналое. Перед каждым часом совершается каждение, поются особые тропари, читаются паремии, Апостол, Евангелие.

Пасхальные часы совершаются в течение всей Пасхальной седмицы до Недели о Фоме. На них не читаются псалмы, другие молитвы. Вместо них поются пасхальные песнопения: тропарь Пасхи, «Воскресение Христово видевшее» и др.

Вседневные часы совершаются во все остальные дни года.

Правила поведения

На чинопоследовании часов не поются особенные песнопения, не совершается торжественных шествий. Поэтому часто прихожане задают вопрос: можно ли во время чтения часов ходить по храму, ставить свечки, важно ли не пропустить их чтение или можно и нужно сосредоточиться на основной службе Литургии или вечернего богослужения? И можно ли уходить с первого часа?

Однако нужно помнить, что каждое богослужение важно. Поэтому если нам приходится выйти из храма раньше окончания службы, по острой нужде или из-за неотложных обстоятельств, нужно просить у Бога прощения. Одному старцу дано было видение, в котором Ангел Господень входящих в церковь записывал, а выходящих по лености — вычеркивал.

Но еще в первые века христиане старались освящать молитвой третий, шестой и девятый часы, в книге Деяний мы читаем, как апостолы молятся в часы шестой и девятый (Деян. 3, 1; 10, 9), соблюдают третий час (Деян. 2, 1–15).

И для нас, современных христиан, ничего, в сущности, не изменилось, нам также необходимо освящать молитвой свое пребывание на этой земле. Нельзя считать чтение часов чем-то второстепенным, во время их чтения нужно постараться не отвлекаться на написание записок, покупку свечей.

Это нужно сделать заранее, чтобы вспомнить события Евангельской истории и, не отвлекаясь, помолиться Богу словами псалмов.

Источник: http://pravpokrov.ru/Articles/index/35

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.