Молебен общий текст

Содержание

Молебен общий, Божией Матери

Молебен общий текст

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И абие псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Яко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне Дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́.

Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х.

Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Имене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́.

И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужаю́щия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже поем: Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, то же на каждый стих:

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Таже тропарь Богородице, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ твоя́ рабы́ тщи, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. (Дважды)

Слава и ныне: Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии: а́ще бо ты не бы предстоя́ла моля́щи, кто бы нас изба́вил от толи́ких бед, кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны, не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Таже Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ния моя́ аз зна́ю и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вая пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

По третьей песне

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, / я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибегáем, / я́ко неруши́мей стене́ и предстáтельству.

При́зри благосе́рдием, всепе́тая Богоро́дице, / на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, / и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Тропарь, глас 2:

Моле́ние те́плое и стенá необори́мая, / ми́лости исто́чниче, мирови прибе́жище, / приле́жно вопие́м Ти: / Богоро́дице Влады́чице, предвари́, / и от бед избáви нас, / еди́на вско́ре предстáтельствующая.

Кондaк, глас 6:

Предстáтельство христиа́н непосты́дное, / ходáтайство ко Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний глáсы, / но предвари́, я́ко Благáя, на по́мощь нас, / ве́рно зову́щих Ти; / ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, / предстáтельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Икос:

Простри́ дла́ни Твоя́, и́миже всех Влады́ку я́ко Младе́нца прия́ла еси́ за мно́жество бла́гости, / не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя, бо́дренною Твое́ю моли́твою, / и неисче́тною просты́нею уще́дри нас, / и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи, / Тебе́ бо и́мамы гре́шнии Засту́пницу от находя́щих на ны бед и зол. / Но я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты, / ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, / предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Иный кондaк, глас тот же:

Не и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во. / Ты нам помози́, / на Тебе́ наде́емся, и Тобо́ю хвáлимся, / Твои́ бо есмы́ рабы́, да не постыди́мся.

Го́споди, поми́луй, (трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

От Луки́ свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И евангелие:

Во дни о́ны, воста́вши Мариа́м, и́де в Го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть, я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́: и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т.

И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н Плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо я́ко бысть глас целова́ния твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м.

И блаже́нна ве́ровавшая, я́ко будет соверше́ние глаго́ланным ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. Яко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́: се бо отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Яко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́м с нею я́ко три ме́сяцы и возврати́ся в дом Свой.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И абие на глас 6:

Слава: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших.

И ныне: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших.

Таже стих: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Стихира, глас тот же:

Не вве́ри мя челове́ческому предстáтельству, / Пресвята́я Влады́чице, / но приими́ моле́ние раба́ Твоего́: / скорбь бо обдержи́т мя, / терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния, / покро́ва не и́мам, / ниже́ где прибе́гну, окая́нный, / всегда́ побеждáемь, / и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице мира, / уповáние и предстáтельство ве́рных, / не пре́зри моле́ние мое́, поле́зно сотвори́.

По 9 песне

Абие: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Богородичны, глас 2:

Вы́шшую небе́с, / и чи́стшую све́тлостей со́лнечных, / изба́вльшую нас от кля́твы, / Влады́чицу ми́ра / пе́сньми почти́м.

От мно́гих мои́х грехо́в / немощству́ет те́ло, / немощству́ет и душа́ моя́: / к Тебе́ прибега́ю Благода́тней, / наде́жде ненаде́жных, / Ты ми помози́.

Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя, / приими́ моле́ние / недосто́йных раб Твои́х, / да хода́тайствуеши к Ро́ждшемуся от Тебе́. / О Влады́чице ми́ра, бу́ди Хода́таица!

Пое́м приле́жно Тебе́ песнь ны́не / всепе́той Богоро́дице ра́достно, / со Предте́чею, и все́ми святы́ми, / моли́ Богоро́дице, / е́же уще́дрити ны.

(Не́мы устне́ нечести́вых, / не покланя́ющихся о́бразу Твоему́ честно́му, / и́же напи́сан бысть от Апо́стола Луки́ свяще́ннейша, / Одиги́трии.)

Вся А́нгелов во́инства, / Предте́че Госпо́день, / апо́столов двоенадеся́тице, святи́и вси / с Богоро́дицею, сотвори́те моли́тву, / во е́же спасти́ся нам.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 6-й:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим, поми́луй нас.

Слава: Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом, не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не, я́ко Благоутро́бен, и изба́ви нас от враг на́ших, Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ныне: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, Благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиеся на Тя, да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед, Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй, (40 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посем молитва Пресвятей Богородице:

О, Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице! Вы́шши еси́ всех а́нгел и арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йши, помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих засту́пница, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельница, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н всех поможе́ние и заступле́ние! О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Святе́йшего патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси (имя), преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, и весь свяще́ннический и мона́шеский чин, богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, и вся правосла́вныя христиа́ны, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́. И умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене Воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет их си́лою Свое́ю Свы́ше на неви́димыя и ви́димыя враги́ на́шя. О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и изба́ви нас от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ветр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла. Пода́ждь, Госпоже́, мир и здра́вие рабо́м Твои́м, всем правосла́вным христиа́ном, и просвети́ им ум и о́чи серде́чныя, е́же ко спасе́нию: и сподо́би ны, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего: я́ко держа́ва Его́ благослове́нна и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, (трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Конец и Богу Слава!

Источник: https://xn----7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/01_bogorodichnik_kniga/bogorodichnik/obshii_moleben.html

Что такое молебен и как его правильно заказать в церкви?

Молебен общий текст

В древности на Руси верующие люди каждый шаг жизни освящали молитвой. По праздникам и воскресеньям вся семья была на церковной службе. Свадьбы, рождение детей, похороны — все сопровождалось молитвой в храме. Перед началом сельскохозяйственных работ, путешествием и даже рытьем колодца заказывали в церкви молебны. С Божиим благословением спорилась любая работа.

Сейчас добрые традиции забыты. Многие люди не знают, для чего нужен молебен, что это такое и как правильно молиться перед важными событиями жизни. Не следует ждать непреодолимых трудностей или тяжелой болезни, чтобы обратиться к Богу. Как заказать молебен и в каких случаях он должен совершаться, лучше узнать заранее.

Отличие молебна от домашней молитвы

Молебен — это короткое богослужение, включающее в себя молитвы и прошения конкретного человека или группы людей на определённое начинание. В церкви молебен иначе называют «треба», от слова «потребность», «необходимость». Молебны могут совершаться только за живых, крещенных в Православной вере людей. Молитва о усопших называется Панихида.

Молебен в церкви.Важно! Заказать молебен можно только в те дни, когда Церковь допускает их совершение. Просительные требы не служатся в дни Великого Поста, исключая субботу и воскресенье.

Зачем совершать требы в храме, когда Бог в любом месте слышит искреннюю молитву?

Собираясь для молитвы в храме, молясь друг за друга, верующие проявляют христианскую любовь, преодолевают взаимные обиды, если они были. Призываемые святые невидимо становятся рядом с молящимися. Божия благодать, присутствующая в храме, усиливает единодушное прошение и делает его угодным Богу. В этом состоит смысл соборной (церковной) молитвы.

Для совершения церковной молитвы человеку приходится приложить труды и понести жертвы, хоть и небольшие. А всякий труд для ближнего и собственной души угоден Господу. Домашняя молитва только подготавливает человека к молитве церковной. Она также необходима и слышима Богу, но имеет меньшую силу.

О храме:

Что такое заказной молебен

Молебны могут быть общецерковными и заказными. За первыми вся Церковь молится по поводу больших праздников или государственных событий. Вторые совершаются по просьбам отдельных прихожан об успехе их частных дел.

Водосвятный молебен.Внимание! Заказные молебны могут совершаться в церкви или дома. Также священника можно попросить отслужить требу там, где предполагается начать дело: на месте закладки фундамента дома, в поле перед посевом, в помещении, где открывается магазин или офис.

Какие бывают молебны

Молебны могут быть простые, благодарственные, водосвятные и акафистные. Любой из них может быть заказан индивидуально, но чаще они совершаются соборно, т.е. при большом стечении народа.

 1. Водосвятные молебны служатся в храмах ежедневно или по воскресным дням. Обязательно самому заказчику молиться за богослужением, затем взять освященную воду и с благоговением отнести домой. Все члены семьи пьют ее натощак утром и окропляют жилище. На водосвятный молебен можно подать иконы и крестики для освящения.
 2. Простые молебны совершаются по поводу праздников святым. На нём поют краткие песнопения в честь Богородицы и святого и произносится ектения -серия прошений с припевом «Господи, помилуй». На ектении поминаются имена заказавших молебен и их сродников (родственников). Затем читается молитва святому. Простой молебен хорошо заказать в день именин или за болящего.
 3. Молебен с акафистом чаще служится перед чудотворными или чтимыми иконами, в дни празднования великих святых. Обычно служение проводится еженедельно, в определенное время, о чем можно узнать в храме или монастыре. Отправляясь на молитву, лучше взять текст акафиста, чтобы следить за чтением.
 4. Благодарственный молебен служится соборно в день Нового Года, Дня Победы, Рождества Христова и другие значимые дни. Получив от Господа просимое, нужно заказать благодарственную молитву в храме. На записке с именами «о здравии» добавляется название молебна. Причину, по которой он заказывается, писать не нужно. Если нет возможности отслужить требу индивидуально, то благодарственные прошения включаются в общий молебен, совершаемый по расписанию храма.

Другие церковные поминовения — обедни, сорокоусты, проскомидии — не относятся к молебнам, а совершаются во время Литургии.

Как писать записки

Для поминания на молебне необходимо подать в свечной ящик (киоск) записку с именами о здравии.

На специальном бланке или аккуратном листе бумаги пишется заголовок «Молебен просительный (или благодарственный) о здравии», затем указывается, кому заказывается треба: Господу, Пресвятой Богородице, святому (имярек).

Ниже в столбик, разборчивым почерком, перечисляются имена живых, крещенных христиан. Записка с пожертвованием передается в киоск или непосредственно на стол, где отправляется треба.

Записки для молебна

Дополнительные прошения на молебнах

Традиционно в церквях служат один водосвятный молебен для всех, с включением индивидуальных прошений, указанных в записках. Для разных случаев можно заказать следующие прошения:

 1. о здравии болящих
 2. об отправляющихся в путешествие (поездку, командировку)
 3. благодарение Богу
 4. о начале всякого доброго дела

Молебны, совершаемые вне храма

Священника можно пригласить домой для совершения следующих треб:

 1. освящение дома (служится во вновь построенном доме или в квартире при необходимости), служебного помещения, предприятия.
 2. освящение поля или огорода
 3. освящение автотранспорта
 4. закладка фундамента, колодца (водоносной скважины).

Особые молебны существуют на начало строительства церкви, установку креста, поднятие колоколов.

Заказной молебен

Ежегодные молебны

 • Новолетие — особое последование, совершающееся в церкви на гражданский Новый Год, на Новый Год по старому стилю.
 • Благодарственный молебен на Рождество Христово — служится в память победы в Отечественной войне 1812г
 • Великое освящение воды — праздник Крещения Господня. Главный из водосвятных молебнов.
 • Благодарственный в первое воскресенье Великого Поста (Торжество Православия) — в честь восстановления почитания икон в 9 веке. Этому событию христиане обязаны множеством чудотворных икон и возможностью молиться перед образами дома.
 • Освящение меда (Медовый Спас) — молебен, совершающийся 14 августа, в память «изнесения Древ Креста Господня». Во время свирепствующих летом эпидемий в 7-8 веках в Византии принято было обходить города со святыней — частицами Креста Господня, испрашивая у Господа избавления от болезни. Это событие не имеет отношения к меду, но поскольку к середине августа на Руси начинался сбор меда, то начатки урожая приносили для благословения и пожертвования в церковь. На водосвятном молебне, отправляющемся в этот день, читается молитва на освящение меда.
 • Освящение плодов ( Яблочный Спас), 19 августа — относится к празднику Преображения Господня. В этот день служится водосвятный молебен с чтением молитв на освящение плодов. Отдельно читается молитва на освящение винограда, этот плод особо почитается в Церкви, из него делается вино для Причастия.
 • Ореховый Спас — праздник в память чуда, совершенного Господом по просьбе царя Авгаря. Желая иметь у себя портрет Христа, царь послал живописца, чтобы тот нарисовал Его. Взяв у художника холст, Господь приложил его к лицу и на нем отобразился Пречистый Лик. В этот день, по случаю созревания орехов, совершается освящение первого урожая.
 • Начало учения отроков — особый молебен, служащийся по поводу начала учебного года. Подаются записки с именами школьников и студентов. Такие молебны совершаются также в учебных заведениях.

На любой из перечисленных молебнов можно подавать записки о здравии.

Каким святым заказываются молебны

Записки о здравии чаще всего подаются на молитву Господу и Богородице, святым целителям и бессребренникам, о путешествующих — Св. Николаю Угоднику, апостолам Луке и Клеопе. Об успешной торговле молятся Св. Иоанну Сочавскому, Св. Спиридону Тримифунтскому. В день рождения или Ангела нужно вспомнить своего святого покровителя.

Еще молитвы в другие дни года:

 • Молитва на Новый Год
 • Молитвы в День рождения

Св. Спиридон ТримифунтскийВажно! Молебен является дополнительной молитвой и не может заменить постоянного участия в главном церковном богослужении — Литургии.

Посмотрите видео молебна святителям Николаю и Спиридону и целителю Пантелеимону

Мар 9, 2019 12:28Администратор

Источник: http://molitva-info.ru/duhovnaya-zhizn/moleben-chto-eto-i-kak-ego-pravilno-zakazat-v-tserkvi.html

Молебен водосвятный

Молебен общий текст

Последование освящения воды.

Благословен Бог наш всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе!

Царю Небесный,/ Утешителю, Душе истины,/ иже везде сый/ и вся исполняяй,/ сокровище благих/ и жизни подателю./ Прииди и вселися в ны/ и очисти ны от всякия скверны,// и спаси, Блаже, души наша.

Трисвятое. Пресвятая Троице: Отче наш: Священник: Яко Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи, помилуй, 12.

Приидите, поклонимся: трижды.

Псалом 42:

Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвыя века. И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое.

Помянух дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся низходящым в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя уповах.

Скажи мне, Господи, путь воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий наставит мя на землю праву. Имене Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою.

И милостию Твоею потребиши враги моя и погубиши вся стужающыя души моей, яко аз раб Твой есмь.

Таже, Бог Господь во глас 5.

Свящ.

: Бог Господь и явися нам, благословен грядый во Имя Господне. (Этот стих повторяется хором четырежды).

Свящ.

: Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его.

Свящ.

: Обышедше обыдоша мя и именем Господним противляхся им.

Свящ.

: Не умру, но жив буду и повем дела Господня.

Свящ.

: Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей и есть дивен во очесех наших.

И настоящия тропари, глас 5: 

Царства земнаго лишение,/ узы и страдания многоразличныя/ кротко претерпел еси,/ свидетельствовав о Христе даже до смерти от богоборцев,/страстотерпче великий Боговенчанный царю Николае,/ сего ради мученическим венцем на Небесех/ венча тя с царицею, и чады, и слуги твоими Христос Бог,/ Егоже моли помиловати страну Российскую// и спасти души наша.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Глас 4.

Града Сионска взыскующе,/ под Твой покров, Дева Чистая, днесь притекаем,/ и никтоже возможет на ны,/ яко несть град силен, аще не Сущаго Бога,// и несть ина крепость, аще не милость Владычицы Девы.

Таже, поем тропари сия, глас 6:

Еже радуйся Ангелом приимшая / и рождшая Зиждителя Твоего, / Дево, спасай Тя величающия.

Воспеваем Сына Твоего, Богородице, / и вопием: Пречистая Владычице, / всякия беды избави рабы Твоя.

Недугов и всяких болезней, / и бед нас свободи, / к священному Твоему покрову прибегающих.

Слава: Отца и Сына славословим, / и Духа Святаго, глаголюще: / Троице Святая, спаси души наша.

И ныне: Неизреченно в последняя заченшая / и рождшая Создателя Твоего, / Дево, спасай Тя величающия.

Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородице, / надеющиися на Тя, да не погибнем, / но да избавимся Тобою от бед: / Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Свящ.

: Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Свящ.

: Яко свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Таже, настоящия тропари, глас 6:

Ныне наста время, всех освящающее, / и праведный нас ждет Судия, / но обратися, душе, к покаянию, / яко блудница, зовущи со слезами: / Господи, помилуй мя.

Водами одождивый, Христе, источник исцелений, / во всечестнем храме Девы днесь / Твоего благословения окроплением / отгоняеши недуги немощствующих, / Врачу душ и телес наших.

Дева родила еси Неискусобрачная / и Дево пребыла еси, Мати Безневестная, / Богородице Марие, / Христа Бога нашего моли спастися нам.

Пресвятая Богородице Дево, / рук наших дела исправи / и прощение прегрешений наших испроси, / внегда пети нам ангельское пение:

Святый Боже, / Святый Крепкий, / Святый Безсмертный, / помилуй нас. Трижды.

Прокимен, глас 3:

Господь просвещение мое / и Спаситель мой, кого убоюся?

Стих: Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся?

Чтец: Ко Евреем послания святаго апостола Павла чтение.

Свящ.

: Вонмем.

Апостол к Евреем, зачало 306.

Братие, Святяй и освящаемии от Единаго вси, еяже ради вины не стыдится братию нарицати их, глаголя: возвещу имя Твое братии Моей, посреде Церкве воспою Тя. И паки: Аз буду надеяся Нань. И паки: се Аз и дети, яже Ми дал есть Бог.

Понеже убо дети приобщишася плоти и крови, и Той приискренне приобщися техже, да смертию упразднит имущаго державу смерти, сиречь диавола. И избавит сих, елицы страхом смерти чрез все житие повинни беша работе. Не от Ангел убо когда приемлет, но от семене Авраамова приемлет.

Отнюдуже должен бе по всему подобитися братии, да милостив будет и верен Первосвященник в тех, яже к Богу, во еже очистити грехи людския. В немже бо пострада, Сам искушен быв, может и искушаемым помощи.

И посем возглашает священник: И о сподобитися нам слышанию святаго Евангелия Господа Бога молим.

Хор: Господи, помилуй, трижды.

Свящ.

: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия.

Свящ.

: Мир всем.

Хор: И духови твоему.

Свящ.

: От Иоанна святаго Евангелия чтение.

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе (то же и после Евангелия)

Свящ.

: Вонмем.

Евангелие от Иоанна, зачало 4:

Во время оно, взыде Иисус во Иерусалим. Есть же во Иерусалимех на овчей купели, яже глаголется еврейски Вифесда, пять притвор имущи. В тех слежаше множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движения воды. Ангел бо Господень на всяко лето схождаше в купель и возмущаше воду, и иже первее влазяше по возмущении воды, здрав бываше, яцем же недугом одержим бываше.

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Ектению:

Свящ.

: Миром Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О мире всего мiра, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О Великом Господине и отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве и о всем причте и людех, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О граде сем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О еже освятитися водам сим силою и действием, и наитием Святаго Духа, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О еже снизходити на воды сия очистительному Пресущныя Троицы действу, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О еже быти воде сей целительной душ и телес, и всякия сопротивныя силы отгнательней, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О еже низпослати Господу Богу благословение Иорданово и освятити воды сия, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О всех требующих от Бога помощи и заступления, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О еже просветитися нам просвещением разума, Единосущною Троицею, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Яко да Господь Бог наш покажет ны сыны и наследники Царствия Своего, воды сея причащением же и кроплением, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Хор: Господи, помилуй.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Возглас: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Молитва над водою:

Боже великоименитый, Отче Господа нашего Иисуса Христа, творяй чудеса Един, имже несть числа: Егоже глас на водах многих, Егоже видевше воды убояшася, и смятошася бездны и множество шума вод; Егоже путие в мори, и стези в водах многих, и стопы Твоя не познаются; Иже крещением Единороднаго Сына Твоего воплощеннаго и снитием Нань Пресвятаго Духа в видении голубя, и Твоим Отеческим гласом Иорданския струи освятил еси. Тебе ныне смиренно недостойнии раби Твои молим и мили ся деем, посли благодать Пресвятаго Духа на воду сию, и небесным Твоим благословением благослови, очисти и освяти ю, и даруй ей благодать и благословение Иорданово, и силу вся скверны очищающую, и всяк недуг исцеляющую, и бесов и всех наветов, и козней их прогонительную. И яви ю силою, действом и благодатию Пресвятаго Духа, быти всем от нея с верою пиющим, приемлющим же и кропящимся рабом Твоим, грехов оставление, изменение страстем, прогнание всякаго зла, умножение добродетелей, болезнем исцеление, домовом же и всякому месту освящение и благословение, губительных и всяких злотворных воздухов отгнание, и благодати Твоея присвоение.

Яко Ты еси благословляяй и освящаяй всяческая, Боже наш, и Тебе славу возсылаем со Единородным Твоим Сыном, и с пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Свящ.

: Мир всем.

Хор: И духови твоему.

Свящ.

: : Главы ваша Господеви приклоните.

Хор: Тебе Господи.

Священник же молитву тайно:

Приклони, Господи, ухо Твое и услыши ны, Иже во Иордане креститися изволивый и освятивый воды, и благослови всех нас, иже преклонением своея выи назнаменающих работное воображение, и сподоби нас исполнитися освящения Твоего, воды сея причащением, и да будет нам, Господи, во здравие души и тела.

Возглас: Ты бо еси освящение наше, и Тебе славу и благодарение, и поклонение возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Тропать глас 1:

Спаси, Господи, люди Твоя / и благослови достояние Твое, / победы на сопротивныя даруя / и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. Трижды.

Тропарь, глас 8:

Владычице, приими молитвы рабов Твоих / и избави нас от всякия нужды и печали.

По кроплении же ектения:

Свящ.

: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Хор: Господи, помилуй, трижды.

Еще молимся о Великом Господине и отце нашем, Святейшем Патриархе(имярек), и о господине нашем преосвященнейшем митрополите (илиархиепископе, или епископе) (имя рек), и о всей во Христе братии нашей.

Хор: Господи, помилуй, трижды.

Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Хор: Господи, помилуй, трижды.

Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, (имярек, и поминает ихже хощет) и всех православных христиан.

Лик: Господи, помилуй, трижды.

Еще молимся о еже сохранитися граду сему, и всякому граду и стране, от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, и построитися святому храму сему; о еже милостиву и благоуветливу быти благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратити всякий гнев на ны движимый, и избавити ны от належащаго и праведнаго Своего прещения и помиловати ны.

Хор: Господи, помилуй.

Еще молимся и о еже услышати Господу Богу глас моления нас, грешных, и помиловати нас.

Хор: Господи, помилуй, трижды.]

Священник же возглашает:

Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в мори далече, и милостив, милостив буди, Владыко, о гресех наших, и помилуй ны. Милостив бо и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Свящ.

: Господу помолимся.

Хор: Господи помилуй.

Молитва на строительство храма:

Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Спасителю мира, основавый Церковь Твою на камени веры, да не одолеют Ю врата адовы. Тебе молимся и Тебе просим: благослови ныне начинание сердец и рук наших — созидание храма в честь и славу Твою и святаго царя страстотерпца Николая.

Ведаем, Господи, яко Ты еси Бог Предвечный и Вездесущий, и несть Тебе потребно для жилища ни едино же место на земли. Но тако же ведаем, яко прежде живоносных Страданий Своих благоизволил в горнице Сионской установить спасительное Таинство Пречистых Тела и Крови Твоих, кое и нам заповедал совершати.

И ныне благоволи, Владыко, молитвами царя страстотерпца Николая, в граде сем — Москве — от недостойных рук наших воздвигнутися благолепному храму ради спасения многих. Да и в нем до скончания мира сего славится Пречестное и Великолепое Имя Пресвятые и Живоначальныя Троицы-Отца, и Сына и Святаго Духа.

Хор: Аминь.

Свящ.

: Премудрость. Пресвятая Богородице, спаси нас.

Хор: Честнейшую Херувим / и славнейшую без сравнения Серафим, / без истления Бога Слова рождшую, / сущую Богородицу, Тя величаем.

Свящ.

: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Хор: Слава, и ныне: Господи, помилуй, трижды. Благослови.

Свящ.

: Воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол, святых царственных страстотерпцев царя Николая, царицы Александры и чад их Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и Алекия и всех новомучеников Российских (и святаго, егоже есть день), святых и праведных богоотец Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец.

Источник: http://tsar-nikolay.moseparh.ru/molitvy/moleben-vodosvyatnyj/

Благодарственный молебен – древо

Молебен общий текст

Статья из энциклопедии “Древо”: drevo-info.ru

Благода́рственный моле́бен – молебен-благодарение о получении прошения и о всяком благодеянии Божием.

Каждый христианин должен не только просить у Бога дома и в храме потребных ему для души и тела благ, но и благодарить Его за оказанные благодеяния также и келейно, и в церкви. Священнослужители должны постоянно напоминать об этом своей пастве.

Последование благодарственного молебна

Иерей оболчен в епитрахиль и фелонь, став пред святою трапезою, и сию крестообразно покадив, творит начало сие: “Слава Святей, и Единосущной, и Животворящей, и Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков”.

Хор: “Аминь”, чтец: Трисвятое по “Отче наш”, “Господи, помилуй” (12 раз), “Слава, и ныне”, “Приидите, поклонимся” (трижды) и псалом 117-й; “Исповедайтеся Господеви, яко благ…

“, “Слава, и ныне”, “Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже” (трижды). Затем диакон произносит ектению: “Миром Господу помолимся” до прошения “О плавающих…” включительно.

К обычным прошениям присоединяются специальные:

О еже милостивно нынешнее благодарение, и мольбу нас, недостойных рабов Своих, в пренебесный Свой жертвенник прияти, и благоутробно помиловати нас, Господу помолимся“.

О еже не возгнушатися благодарением нас, непотребных рабов Своих, еже о приятых от Него благодеяниих, во смиренном сердце приносим; но яко кадило благовонное, и всесожжение тучное благоприятно Ему да будет, Господу помолимся“.

О еже и ныне послушати глас моления нас, недостойных рабов Своих, и доброе намерение и желание верных Своих, во благое всегда исполнити, и всегда, яко щедр, благодеяти нам, и Церкви Своей Святей, и всякому верному Своему рабу прошения даровати, Господу помолимся“.

О еже избавити Церковь Свою Святую (и рабов Своих, или раба Своего имярек) и всех нас от всякия скорби, беды, гнева и нужды, и от всех врагов, видимых и невидимых; здравием же, долгоденствием, и миром, и ангел Своих ополчением верных Своих всегда оградити, Господу помолимся“.

Заканчивается ектения обычными прошениями: “Заступи, спаси, помилуй…”, “Пресвятую, Пречистую…” и возгласом священника: “Яко подобает Тебе всякая слава…”

На “Бог Господь” – тропарь:

Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе“.

На “Слава”:

Твоих благодеяний, и даров туне яко раби непотребнии сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже прещедрый“.

На “И ныне”: ”

Богородице, Христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, Едина вскоре предстательствующая“.

Диакон: “Вонмем”, священник: “Мир всем”, чтец: “И духови твоему”, диакон: “Премудрость, вонмем”, чтец – прокимен: “Воспою Господеви благодеявшему мне, и пою Имени Господа Вышняго” со стихом: “Возрадуется сердце мое о спасении Твоем”. Апостол ко Ефесеем, зачало 229 – 230-е (в дни празднования воинских побед Апостол к Коринфяном, зачало 172-е), Евангелие от Луки, зачало 85-е.

По Евангелии диакон произносит ектению “Помилуй нас, Боже…

” с дополнительными прошениями: “Благодаряще со страхом и трепетом, яко раби непотребнии Твоему благоутробию, Спасе и Владыко наш Господи, о Твоих благодеяниих, яже излиял еси изобильно на рабех Твоих, и припадаем, и славословие Тебе яко Богу приносим, и умиленно вопием: избави от всех бед рабы Твоя, и всегда яко милостив исполни во благих желание всех нас, прилежно молимся Ти, услыши и помилуй“.

Якоже ныне, милостивно услышал еси молитвы рабов Твоих, Господи, и явил еси на них благоутробие человеколюбия Твоего, сице и в предняя не презирая, исполни во славу Твою вся благая хотения верных Твоих, и яви всем нам богатую милость Твою, вся нам согрешения презирая: молимся Ти, услыши и помилуй“.

Благоприятно, яко кадило благовонное и яко тучная всесожжения, да будет, Всеблагий Владыко, благодарение сие наше пред величеством Славы Твоея, и низпосли всегда яко щедр рабом Твоим богатыя милости, и щедроты Твоя, и от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов Церковь Твою Святую (обитель сию, или град сей, или весь сию) избави, людем же Твоим всем безгрешное со здравием долгоденствие, и во всех добродетелех преспеяние даруй, молим Ти ся, Всещедрый Царю, милостивно услыши и скоро помилуй“.

По окончании ектений священник возглашает: “Услыши ны, Боже, Спасителю наш…”, хор: “Аминь”, диакон: “Господу помолимся”, хор: “Господи, помилуй”, священник велегласно читает молитву:

Господи Иисусе Христе Боже наш, Боже всякаго милосердия и щедрот, Егоже милость безмерна, и человеколюбия неизследимая пучина; ко Твоему величеству припадающе, со страхом и трепетом яко раби недостойнии благодарение Твоему благоутробию о Твоих благодеяниих на рабех Твоих (на рабе Твоем) бывших, ныне смиренно приносяще, яко Господа, Владыку и Благодетеля славим, хвалим, поем, и величаем, и припадающе паки благодарим, Твое безмерное и неизреченное милосердие смиренно моляще. Да якоже ныне моления рабов Твоих прияти, и милостивно исполнити сподобил еси, и во предняя в Твоей и искренняго любови и во всех добродетелех преспевающих, Твоя благодеяния всех верных Твоих получити, Церковь Твою Святую, и град сей (или весь сию, или обитель сию) от всякаго злаго обстояния избавляя, и мир, и безмятежие тем даруя, Тебе со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Единосущным Твоим Духом, во Единем Существе славимому Богу, всегда благодарение приносити, и преблагая глаголати и воспети сподобиши“.

И тотчас велегласнейше возглашает: “Слава Тебе, Богу, Благодетелю нашему, во веки веков“, после чего поется великое славословие: “Слава в вышних Богу” или же песнь святого Амвросия, епископа Медиоланского: “Тебе Бога хвалим ”

По окончании пения диакон: “Премудрость”, чтец или хор: “Честнейшую херувим…”, “Слава, и ныне”, “Господи, помилуй” (трижды), “Благослови”.

Священник совершает обычный дневной отпуст и, благословляя верующих рукой, говорит: “Благословение Господне на вас, Того благодатию, и щедротами, и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков, аминь“.

Использованные материалы

 • http://liturgy.ru/nav/trebi/trebnik/6_molebpen6.php (недейств.)

Источник: https://drevo-info.ru/articles/2049.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.