Молитва за болящую

Молитвы о болящем

Молитва за болящую

Здесь вы найдете православные молитвы о болящем: ко Господу, к Святой Троице, к Богородице, к святым врачам, а также молитву о болящих детях.

Молитвы о болящем ко Господу

Молитва первая:

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (имя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное.

Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (имя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́.

Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая:

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи.

Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия.

Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья:

Тропарь, глас 4

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́, ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стpа́ждущим pабо́м Твои́м, и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней, и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно, моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих и сме́ртною ра́ною уя́звленных, я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу, и рассла́бленнаго на одре́ носи́маго, си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих посети́ и исцели́: Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й, и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Молитва о болящем Пресвятой Троице

О, премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитвы о болящем Богородице

Молитва перед иконой «Целительница»:

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему.

По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перед иконой «Всецарица»:

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки.

Ами́нь.

Другая молитва перед этой же иконой:

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва о болящем великомученику и целителю Пантелеимону

Тропарь, глас 3-й:

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли Милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Кондак, глас 5-й:

Подражатель сый Милостиваго, и исцелений благодать от Него прием, страстотерпче и мучениче Христа Бога, молитвами твоими душевныя наша недуги исцели, отгоняя присно борца соблазны от вопиющих верно: спаси ны, Господи.

Молитва:

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся.

Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Молитва о болящем всем святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих.

Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели.

Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы.

Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы.

Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва о болящих детях Параскеве Пятнице

Тропарь, глас 4-й:

Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приемши, женскую же немощь отвергши, диавола победи, и мучителя посрами, вопиющи и глаголющи: приидите, тело мое мечем ссецыте и огнем сожгите, аз бо радующися иду ко Христу, Жениху моему.

Тоя молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Кондак, глас 3-й:

Всесвятое и непорочное мучение принесши, яко вино пречестное, безсмертному Жениху Христу, ангельское ликостояние возвеселила еси и победила еси демонския козни: сего ради тя честно верою чтим, мученице Параскево, многострадальная.

Молитва:

О, святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя, святая мученице, буди о нас печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселитися. Моли Всемилостиваго, Егоже словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак, прибывший от грехов наших, испроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О, великая угодница Божия!

О, мужественнейшая дево! О, крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешнецех, ускори на помощь нам, ибо зело немощни есмы.

Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовавши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: https://elefteria.ru/molitvyi-o-bolyashhem/

Молитвы за болящих православные

Молитва за болящую

Детально: молитвы за болящих православные – со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Самая сильная молитва за здравие больного человека — это молитва, произнесенная с глубокой верой, искренностью и чистосердечием. Такая молитва работает даже на расстоянии, часто творит настоящие чудеса, порою оказываясь сильнее самых дорогостоящих медицинских препаратов.

Читать молитву за здоровье больного разрешается как в стенах храма, так и у себя дома, перед иконами святых.

Просить о здравии и исцелении от болезни можно и за себя, и за своих родных и близких людей (родителей, детей, мужа, жену, других родственников и друзей).

Однако перед обращением к святым с просьбой нужно обязательно удостовериться, что заболевший был крещен в церкви. Конечно, ничто и никто не запрещает молиться за здравие человека не крещенного, но в этом случае эффективность может значительно снизиться.

Помочь больному исцелиться от своей хвори может не только самый сильный молитвенный текст, но и церковный молебен за здравие.

Он произносится священнослужителями в пределах богослужебного здоровья по предварительной просьбе заказчика. Заказывать молебен можно ежедневно, либо на месяц, либо на 40 дней.

В любом случае, он значительно повышает шансы поверженного заболеванием человека на выздоровление.

Любая молитва — это положительный энергетический посыл, обладающей большой силой и дающий веру в излечение, надежду на светлое будущее. Она позволяет передать больному позитивный настрой, в ходе которого состояние его здоровья начинает постепенно улучшаться, а недуг его — потихоньку отступать.

Часто течение болезни ухудшается из-за отсутствия у больного душевного равновесия — можно сказать, человек болеет душой. Молитва же о здравии, в этом случае, улучшает душевное состояние заболевшего, возвращает ему утерянный покой, помогает справиться с терзающими страхами и сомнениями.

Каким святым молиться о здоровье больного?

С молитвенными словами о здравии больного верующие чаще всего обращаются к самому Господу, к Пресвятой Богородице, к Блаженной старице Матроне Московской и к Николаю Чудотворцу.

Причина, по которой люди молятся за здравие Всевышнему и Богоматери, понятна и без разъяснения: в иерархической лестнице Высших сил они занимают самые верхние позиции.

В руках Господа сосредоточена судьба всего живого на Земле, в том числе и человечества.

Пресвятая Богородица, давшая этому грешному миру Спасителя, всегда являлась заступницей слабых, укрывала их своих надежным материнским крылом.

К Матронушке и Николаю Угоднику верующие обращают свои просьбы потому, что эти святые в православном христианстве являются одними из наиболее любимых и почитаемых.

Ещё при земной своей жизни Блаженная Матрона и Николай Чудотворец прославились своим даром врачевания, немалому количеству людей помогли обрести чудо исцеления.

Свидетельство тому — тысячи историй, записанных в церковных книгах и на православных сайтах (Матрона Московская), сохранившихся в древних рукописях, в христианских легендах и преданиях (Николай Угодник).

Высшим силам об исцелении

Особенность данной молитвы в том, что в ней идет обращение не к какому-то определенному представителю Высших сил, а ко всем: к самому Господу, к Богоматери, ко всем святым и ангелам.

Именно поэтому она считается одной из наиболее сильных молитв. Читать её, по возможности, лучше в стенах храма. Вместо скобок необходимо называть имя больного, которому требуется излечение от хвори.

Текст следующий:

К Господу

Молитвы с просьбой об исцелении и здоровье, адресованные Господу Богу, читать следует перед иконой Спасителя, при зажженных свечах. Делать это можно как в церкви, так и у себя дома, если возможности посетить храм, в силу каких-либо причин, пока не имеется.

Первую молитву, текст которой представлен ниже, можно читать как для себя, так для своего родного или близкого человека. Словосочетания “Божья раба” можно заменить на “Божий раб”, вместо скобок называть имя захворавшего человека. Слова:

Другая молитва, обращенная к Богу, также считается одной из наиболее сильных. В ней просят о выздоровлении. Сила можно многократно увеличить, заказав в храме сорокоуст о здравии.

Пресвятой Богоматери

Первая молитва, адресованная Пресвятой Деве Марии, дает крепкое здоровье. Читать её также разрешается как в церкви, так дома, и обязательно — перед святым образом Богоматери. Молитвенные слова произносить можно для себя, для людей родных и близких.

Молитвенное правило второй молитвы о здравии, обращенной к Богородице, схоже с молитвенным правилом первой. Для произнесения этого текста обязательное условие — чтобы больной был крещенным. Желательно читать этот священный текст перед иконой Божьей Матери “Всех скорбящих радость”.

Слова:

Матроне Московской

Блаженную старицу Матрону просить о здоровье и исцелении можно с помощью универсальной молитвы, известной каждому глубоко верующему человеку. Текст её уже неоднократно мелькал на нашем сайте, но приведем его еще раз:

Существует еще одна специальная молитва, с помощью которой просят Матронушку о здоровье. Слова в ней такие:

Молитвы Блаженной Матроне также читать необходимо перед ее ликом. Только вот не в каждой церкви можно отыскать икону Матронушки. Но вы можете без труда выйти из ситуации, если купите икону с изображением святой старицы себе домой и станете молиться дома. Матрона обычно никому не отказывает в помощи, ибо дала обещание помогать людям и после своей смерти.

Для повышения эффективности Церковь рекомендует перед ее произнесением окружить себя добрыми поступками: подавать милостыню, помогать всем нуждающимся, вносить пожертвования в храм. Матрона Московская обязательно оценит ваше милосердие и великодушие.

Николаю Угоднику

Николаю Чудотворцу молятся те, кто желает избавиться от недугов и обрести здоровье. Молитва читается перед образом святого старца (как в храме, так и дома). Читать молитвенный текст разрешается и для себя, и для своих родственников и близких, вместо скобок подставляя имя больного человека.

Важно!

Обращаясь к представителям Высших сил об исцелении и здоровье, нельзя отказываться от медикаментозного лечения и всех необходимых медицинских обследований. Нужно помнить о том, что Высшие силы иногда помогают нам через других людей. Поэтому произнесение молитв и медицинское лечение должны идти параллельно, служить дополнением друг к другу, а не противостоять.

Молитва о здравии

«В болезнях, прежде врачей и лекарств, пользуйся молитвой», – говорил преподобный Нил, подвижник Синайский.

Многие люди, оказавшись лицом к лицу с болезнью, особенно с тяжёлой или смертельной, разворачиваются лицом к Небу. Они интуитивно чувствуют, куда им надо идти, у Кого искать помощи.

Но так велик остаётся соблазн лёгкого, понятного пути, особенно когда нас к нему подталкивают. Увы, часто даже в храме.

Приходит человек растерянный, напуганный диагнозом, в ближайшую церковь, спрашивает: «Что делать?».

И ему объясняют, что весьма богоугодно заказать сорокоуст о здравии, поминание на псалтирь в монастыре, молебен, подать записочку о поминовении на Литургии, особенно на проскомидии и т.д.

И оказывается, что проблема жизни и смерти – твоей! – это всего лишь вопрос цены. Сделал «всё, что ПОЛОЖЕНО» человек и не задумался даже, кем положено, для чего?

Нет, конечно, всё это надо делать – и записочки подавать, и молебны заказывать. Великая, особая сила заключается в церковной молитве. Но надо помнить, что молитва эта усиливается тысячекратно, если Вы сами принимаете в ней участие

«Но кто же тут болезненно молится? – спрашивает святитель Феофан Затворник женщину, просящую о больной дочери, – Бог внимает молитве, когда молятся болящею о чём-либо душою. Если никто не воздохнёт от души, то молебны протрещат, а молитвы о болящей не будет. То же и проскомидия, то же и обедня.

Только и есть тут ваша вера и надежда, знамением коих служат ваши заказы. Но сами вы бываете ли на молебнах? Если нет, то и ваша вера безмолвна… Вы заказали, но, дав деньги, чтоб другие молились, сами сбросили с плеч все заботы… Болящего о больной никого и нет.

Служащим молебен и на ум не приходит поболеть пред Господом душою о тех, коих поминают на молебне… Да и где им на всех наболеться?! Другое дело, когда вы сами на молебне или в церкви на Литургии, когда поминается Н.

на проскомидии… Тогда ваше болезнование берётся молитвою Церкви и быстрее возносится к Престолу Божию… и самую молитву Церкви делает болезнующею, хотя служащие и не болят… Так видите, в чём сила!.. Бывайте на молебнах сами, и болите душою о болящей…»

Молитва о здравии –  о чем молиться и как?

Только о чём молиться и как?

«Болезни есть крест, он прожигает грехи, которые мы и грехами не осознаём. А потому благодарим милосердие Божие, посланное нам в болезнях.

И пройти через горнило их предстоит каждому христианину… ибо несть человека, который жил бы и не согрешил… Молюсь не о том, чтобы болезни ушли, но чтобы ты их правильно оценил и воспринял», – писал одному из своих просителей старенький, больной архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Святые отцы учат, что главнейшее средство для исправления духовных причин недугов – молитва и покаяние. Но сила и ценность святости для нас состоит не в том, что подвижники благочестия выдают инструкции: «Прочти эти слова, и они, как заклинание, исполнят твоё желание».

Святые подают нам ПРИМЕР – сокрушения о грехах, молитвы, подвига самой жизни. Они были такими же, как и мы, так же болели, так же страдали, так же искали Бога… Так, да не так – чистым сердцем. Именно поэтому мы и читаем молитвы угодников Божьих как свои – они точнее, чем мы сами способны выразить наши чувства, а главное, – их направить.

Таковы и Псалмы святого царя-псалмопевца Давида. Если бы мы могли от сердца молиться так:

Телекомпания «Глас»

Молитва о здравии. Псалом 37

1Псалом Давида, в воспоминание о субботе.

2Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим.3Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою.4Нет исцеления для плоти моей от гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих,5ибо беззакония мои превысили голову мою, как бремя тяжкое отяготели на мне.

6Смердят и гноятся раны мои от безумия моего:7пострадал я и был согбен до конца, весь день, сетуя, ходил.8Ибо исполнились глумлений чресла мои, и нет исцеления для плоти моей.9Я был сокрушен и унижен безмерно, кричал от стенания сердца моего.10Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не сокрыто.

11Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со мною.12Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня,13и ближние мои встали вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день измышляли.

14Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих;15и стал как человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения.16Ибо я на Тебя, Господи, уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой.17Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались.18Ибо я к ударам готов, и страдание моё всегда предо мною.

19Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о грехе моём.20Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня неправедно.21Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился.22Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня,

22обратись на помощь мне, Господи спасения моего!

Источник: https://1000-molitv.ru/molitvy-za-bolyaschih-pravoslavnye/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.