Молитвы по прочтении псалтири

Содержание

Псалтирь. Молитвы по прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири

Молитвы по прочтении псалтири

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Или О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная вся́кая тварь, А́нгельский собор и челове́ческий род, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, девственная похвало́, из Нея́же Бог воплоти́ся, и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш: ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют А́нгели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний: к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя. Посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Благослове́нная.

Таже, Го́споди, поми́луй (40).

И поклонов, елико мощно, с молитвою:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиреному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Посем глаголи молитву сию со вниманием:

Многоми́лостиве и Преми́лостиве Го́споди и всего́ добра́ Да́телю, Человеколю́бче, и всея́ вселе́нныя Царю́, многоимени́тый Влады́ко и Го́споди! Нищ и убо́г есмь аз, дерза́ю призыва́ти чу́дное и стра́шное, и свято́е и́мя Твое́, eго́же вся тварь Небе́сных сил стра́хом трепе́щут.

Ни́зу на земли́ неизрече́ннаго Твоего́ человеколю́бия смотре́ние удиви́л еси́, посла́нием возлюбле́ннаго Твоего́ О́трока, Его́же от безнача́льных недр Твоея́ Оте́ческия сла́вы, неразлу́чным Божество́м отры́гнул еси́, да челове́ки со А́нгелы во еди́н соста́в устро́ит.

Помяни́, Го́споди, моего́ уны́ния смире́ние; кал сый и персть, Тебе́, неизглаго́ланнаго Све́та призыва́ю, не́мощию пло́ти обложе́н, ю́же ми́лостивне Сло́во Твое́ понесе́, и сме́ртию Свое́ю от рабо́ты вра́жия свободи́л есть ду́шы на́ша, да о́бщники вся, и́же ве́рою яре́м рабо́ты Твоея́ на ся взе́мшыя, сла́вы Твоея́ сподо́бит их, от нея́же сатана́ льсти́вый отпаде́. Поми́луй мя, омраче́ннаго грехо́вными по́мыслы, возведи́ ум мой уда́вленный те́рнием ле́ности и ляди́ною непоко́рства. Утверди́ се́рдце мое́ по Тебе́ горе́ти, очи́ма мои́ма исто́чник слез посли́, и на коне́ц исхо́да души́ моея́ сотвори́ мя безпоро́чна Твоего́ уго́дника, наста́вляя мя к Тебе́ подвиза́тися усе́рдно. Помяни́, Го́споди, роди́тели моя́ милосе́рдием Твои́м и вся бли́жния моя́, и бра́тию, и дру́ги, и сосе́ды, и вся правосла́вныя христиа́ны, и спаси́ мя моли́твами всех святы́х. И приими́ в честь сия́ псалмы́ и моли́твы, я́же глаго́лах пред Тобо́ю за ся, и не ме́рзко Ти бу́ди с воздыха́нием моле́ние сие́, я́ко ми́лостив Сый и Человеколю́бец, и Тебе́ Безнача́льнаго Отца́ сла́вим со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и со Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посем Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Слава, и ныне: Го́споди, поми́луй (3). Благослови́.

Аще иерей, кончает священнически, аще ли простый, кончает сице:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник: http://www.orthodox-books.info/literature/psaltir/na-russkom-yazyke/page-21.html

Псалтырь, Псалтирь. Молитвы по Псалтири

Молитвы по прочтении псалтири

Псалтирь, Псалтырь (название музыкального инструмента псалтерия) — библейская книга Ветхого Завета.

Псалтирь состоит из 150 или 151 псалмов — «песней», или «гимнов», излагающих благочестивые излияния восторженного сердца верующего при разных жизненных испытаниях.

Словом «Псалтирь» также называются отдельные издания Псалтири, предназначенные для использования в христианском богослужении.

Псалтирион, по-гречески, — струнный музыкальный инструмент, в сопровождении которого в глубокой древности пелись обращенные к Богу молитвенные песнопения. Сами песнопения получили поэтому название псалмов, и сборник их стал называться Псалтырью. Псалмы были объединены в одну книгу в V веке до Рождества Христова.

На славянский язык с греческого Псалтирь переведена братьями святыми равноапостольными Мефодием и Кириллом, учителями славян, в середине IX века, как упоминает об этом преподобный Нестор Летописец (умер ок. 1114 года).

Псалтирь впервые издана по-славянски типографским тиснением с древних рукописей в Кракове в 1491 году.

В Церкви Христовой Псалтирь получила особенно широкое применение в богослужении. У христиан богослужебное употребление Псалтири началось уже во времена апостольские (1 Кор. 14, 26; Еф. 5, 19; Кол. 3, 16). Псалтирь послужила источником большей части вечерних и утренних молитв. Псалмы входят в состав почти каждого чина православного богослужения.

На Руси Псалтирь была широко распространена. Она имела немаловажное, значение в жизни русского человека: она употреблялась и как книга богослужебная, и как назидательная для домашнего чтения, а также была основной учебной книгой.

В Псалтири из 150 псалмов, часть относится к Спасителю — Господу Иисусу Христу; они важны в сотериологическом плане (сотериология — учение о спасении человека от греха). Эти псалмы называются мессианскими (Мессия, с еврейского, значит — Спаситель). Различают псалмы мессианские в прямом и в преобразовательном смысле.

Первые говорят только о грядущем Мессии — Господе Иисусе Христе (Пс. 2, 15, 21, 44, 68, 71, 109). Вторые повествуют о лицах и событиях Ветхого Завета (царь и пророк Давид, царь Соломон и др.), прообразующих Новый Завет Господа Иисуса Христа и Его Церковь (Пс. 8, 18, 34, 39, 40, 67, 77, 96, 101, 108, 116, 117).
151-й псалом посвящен псалмопевцу Давиду.

Этот псалом содержится в греческой и славянской Библии.

Псалтирь вначале делилась на пять частей применительно к древнему богослужебному порядку.

В современном богослужебном Уставе Православной Церкви принято деление Псалтири для удобства при употреблении ее за богослужением и в домашнем (келейном) правиле на 20 разделов — кафизм (кафисм) каждая из которых делится на три «Славы», или статии. После каждой «Славы» трижды читается «Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже!».

Псалмы читаются в храме ежедневно за всяким утренним и вечерним богослужением. Полностью Псалтирь прочитывается в течение каждой недели (то есть седмицы, а Великим постом — дважды в течение седмицы).

Домашнее молитвенное правило находится в глубокой молитвенной связи с богослужением храмовым: утренняя келейная молитва, начиная новый день, предваряет богослужение и внутренне готовит к нему верующего, вечерняя, заканчивая день, как бы завершает и церковную службу.

Если верующий не был в храме за богослужением, он может включить в свое домашнее правило псалмы. Число псалмов при этом может быть различным — в зависимости от намерений и возможностей верующего.

В любом случае отцы и подвижники Церкви предлагают верующему читать псалмы ежедневно, полагая непременным условием духовной пользы чтения и изучения псалмов благочестие и чистоту сердца.

Молитвы перед началом чтения Псалтири

Разумно да будет, како подобает пети Псалтырь

Аще иерей, глаголет:Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.Аще ли ни, глаголи умиленно:Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный… Трисвятое. И по Отче наш:…

Тропари сия, глас 6:Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.Слава:Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ангели.

Того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуиа.И ныне:Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.

Господи, помилуй 40. И поклонися, елико ти мощно.

Таже молитва Святей Живоначальней Троице:Всесвятая Троице, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое начати с разумом и кончати делы благими богодухновенныя сия книги, яже Святый Дух усты Давидовы отрыгну, ихже ныне хощу глаголати аз, недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся Ти, и еже от Тебе помощи прося: Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании устен стужати си, но о разуме глаголемых веселитися, и приготовитися на творение добрых дел, яже учуся, и глаголю: да добрыми делы просвещен, на судищи десныя Ти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца, и языком воспою, глаголя сице:Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Таже постой мало, дондеже утишатся вся чувства. Тогда сотвори начало не вскоре, без лености, со умилением и сокрушенным сердцем. Рцы сие: “Блажен муж…” тихо и разумно, со вниманием, а не борзяся, якоже и умом разумевати глаголемая.

Молитвы по прочтении нескольких кафисм или всей Псалтыри

По совершении же неколиких кафисм или всей Псалтири

Достойно есть… или О Тебе радуется… Трисвятое. И по Отче наш….

Тропари, глас 6:Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко Владыце, грешнии приносим: помилуй нас.Слава: Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ангели. Того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуиа.

И ныне: Многая множества моих, Богородице, прегрешений: к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя. Посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.

Таже, Господи, помилуй (40). И поклонов, елико мощно, с молитвою Господи и Владыко живота моего…

Посем глаголи молитву сию со вниманием:Многомилостиве и Премилостиве Господи и всего добра Дателю, Человеколюбче, и всея вселенныя Царю, многоименитый Владыко и Господи! Нищ и убог есмь аз, дерзаю призывати чудное и страшное, и святое имя Твое, егоже вся тварь Небесных сил страхом трепещут.

Низу на земли неизреченнаго Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленнаго Твоего Отрока, Егоже от безначальных недр Твоея Отеческия славы, неразлучным Божеством отрыгнул еси, да человеки со Ангелы во един состав устроит.

Помяни, Господи, моего уныния смирение, кал сый и персть, Тебе, Неизглаголаннаго Света призываю, немощию плоти обложен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертию Своею от работы вражия свободил есть душы нашя, да общники вся, иже верою ярем работы Твоея на ся вземшыя, славы Твоея сподобит их, от неяже сатана льстивый отпаде.

Помилуй мя, омраченнаго греховными помыслы, возведи ум мой удавленный тернием лености и лядиною непокорства. Утверди сердце мое по Тебе горети, очима моима источник слез посли, и на конец исхода души моея сотвори мя безпорочна Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвизатися усердно.

Помяни, Господи, родители моя милосердием Твоим и вся ближния моя, и братию, и други, и соседы, и вся православныя христианы, и спаси мя молитвами всех святых.

И приими в честь сия псалмы и молитвы, яже глаголах пред Тобою за ся, и немерзко Ти буди с воздыханием моление сие, яко милостив Сый и Человеколюбец, и Тебе Безначальнаго Отца славим со Единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Посем Честнейшую Херувим… Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Господи, благослови.

Аще иерей, кончает священнически, аще ли простый, кончает сице:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста и святых Небесных сил безплотных, и преподобных и богоносных отец наших, и святаго пророка Давида, и всех святых, помилуй и спаси мя, грешнаго, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Псалтырь как требник, помощник и покровитель на всякую потребу:

Псалтырь, Псалтирь. Молитвы перед началом чтения Псалтири …
Псалтири по усопшим …
Псалмы на всякую потребу. Псалмы на разные случаи …
Псалтырь как требник …
Псалтырь, Кафисма 1-20, Псалом 1-151 …

Источник: http://vsemolitvi.ru/index.php?id=psaltir

Неусыпающий псалтырь, как правильно читать дома и не только

Молитвы по прочтении псалтири

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм  Господи, Спаси и Сохрани † –  https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ .  В сообществе больше 30 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Молитва приближает человека и Богу. Это известный факт. Она придаёт силы и вселяет надежду всякому просящему. Читать можно как за живых, так и за усопших.

Круглосуточное чтение укрепляет силу и волю человека, изгоняет бесов и даёт Божье благословение.

Подробнее о том, что это такое псалтырь о здравии, и неусыпающий псалтырь, как его правильно читать и другую интересную информацию Вы сможете найти в нашей статье.

Неусыпающий псалтырь

Этот сборник молитв характерен не только тем, что читается без перерыва, но и тем, что при его изложении служители церкви могут сидеть.

Он состоит из определённых разделов (“кафизмы” – читать сидя), которые отдельно исполняются во здравие, за упокой и на каждый день. Также его можно читать самостоятельно дома.

Этот обряд не только укрепляет дух молящегося, но и открывает его душу Господу, так как говорит с ним неустанно и с великой верою.

Неусыпаемая псалтырь, особенности

Монахи, которым дано право читать эти псалмы, имеют свыше особенную благодать – вымаливать прощения за грехи мирских людей.

Для них молитва – это проповедь, благая весть, которая приближает их к Богу. И здесь, на Земле, они находятся в обличии ангелов.

Их сила очень велика, иначе просьбы не дойдут до Всевышнего, а значит, помощь в спасении души не будет оказана. А допустить такого они не могут.

Особенностью таких молитв является тот факт, что в то время, когда монахи молятся за человека, большая сила ограждает его от злых демонов и помогает в борьбе с греховными страстями. Читаются они днями и ночами, а служители просто сменяют друг друга по истечению определённого времени.

Издавна это произведение исполнялось во многих монастырях. И заказать его чтение считалось щедрой милостыней, которая помогает во здравии и спасает душу на небесах. Любому монастырю необходимо иметь такой чин, так как это его непосредственная поддержка. Большая польза от этого обряда будет не только тому, за кого заказали, но и:

 • лично вам, потому как это великое и милосердное дело;
 • монастырю, так как это его главная поддержка;
 • монахам, ведь они принимают участие в этом чине;
 • собственным примером вы можете вдохновить других людей;
 • увидев непременный и ожидаемый результат, ваша вера укрепится и станет сильнее.

Очень хорошо заказывать чтение и лично за себя, тогда незримая поддержка чувствуется во всём. Как не удивительно, что есть и вечное чтение. И, поверьте, потраченные деньги будут этого стоить. Также можно проводить это действо и самому.

Как правильно читать псалтырь

Чтение этого произведения – великая традиция, которая строится на определённых правилах, соблюдать которые нужно неукоснительно. Молиться по этой книге люди начали издавна. Ещё у древних монахов было принято читать в уме, а монастырь принимали только тех, кто знал её наизусть.

В православии и до сегодняшнего дня существует обычай читать писание по соглашению.

 • Группа верующих отдельно дуг от друга читает его полностью за одни лишь сутки. Также каждый из них читает одну, данную ему кафизму, дома, поминая имена тех, кто проводит обряд вместе с ним. Всё это выполняется чётко и по соглашению.
 • На второй день снова прочитывается книга целиком, но каждый из верующих уже исполняет следующую кафизму. Если кто-то из собравшихся не смог в какой-либо из этих дней прочесть данный ему раздел, он читает её в завтрашний день, при этом не забывая, что далее идут следующие положенные для исполнения молитвы.
 • Вся книга прочитывается не менее сорока раз, особенно если исполнение происходит перед Великим постом. Одному человеку сделать это не по силам, поэтому, как правило, выполняет это действо определённая группа верующих людей.

Обязательно к прочтению:  Акафист Божией Матери Прибавление ума

Как читать псалтырь дома

Читать данную книгу можно и в домашних условиях, но для этого нужно строго придерживаться советов для тех, кто только делает первые шаги в этом нелёгком, но таком нужном деле:

 • для чтения нужно приготовить горящую лампадку или свечу. Молиться без церковного огня можно только в дороге;
 • читать необходимо только вслух (вполголоса или тихо), чтоб и разум, и слух понимали молитву, “проживали” её;
 • следует обратить особое внимание на расстановку ударений и правильное чтение в целом, нужно осознавать значение каждого прочитанного слова. Помните, что ошибка может изменить смысл как одного слова, так и всей фразы, а значит, всё исполненное не просто не будет иметь значение, но и станет большим грехом;
 • исполнять псалмы можно сидя (“кафизма”). Вставать же нужно при прочтении первоначальных и заключительных песен, а также на словах “Слава”;
 • молитвы произносить монотонно, без особого выражения и страсти, немного распевая, потому как Всевышнему неприятны греховные ваши чувства. Чтение с театральным тактом говорит о том, что в душе человека, говорящего слова, поселились демоны и заполонили его разум и сердце;
 • не стоит также унывать при чтении или смущаться в том случае, если читаемый раздел не особо понятен. Касаемо исполнение псалмов бытует такое утверждение: “Ты не понимаешь – бесы понимают”. Поэтому не переживайте, если чего-то в написанном до конца не понимаете – всё придёт со временем. Духовное развитие постепенно будет открывать и смысл церковного произведения.

Теперь зная, как правильно читать псалтырь дома, каждый, кто верует и хочет помочь другому, сможет это сделать. Ведь вера человека только тогда сильна, когда его дух и воля не сломлены, когда разум и сердце – это одно целое, а душа устремлена к вечному.

Неусыпаемая псалтырь о здравии, что это такое

Жизнь и здоровье для любого человека – это самое главное, без него ничего не имеет смысла. И когда наших близких подстерегает страшный недуг, подстерегают житейские напасти, также можно читать псалмы “О здравии”. Их заказывают в монастырях, и тогда монахи неустанно в течение определенного времени молятся, чтобы Господь даровал родному человеку свою благодать и помог побороть уныние.

У вас есть телеграм? Если да, тогда вам понравится наша православная группа в телеграме: https://t.me/molitvaikona, заходите, мы ждем Вас!

Как читать псалтырь о здравии дома

Также помочь близкому человеку можно и дома. Читая молитвы самостоятельно и придерживаясь вышеизложенных правил, каждый из нас может обратиться к Богу, точно зная, что его услышат. Для этого нужно иметь чистые помыслы и непоколебимую веру.

Человек всегда уповает на милость Божью, потому что понимает, что самостоятельно ему тяжело будет бороться с различными хворями и напастями. И каждый раз, когда в жизни случаются беды, мы обращаемся к Господу, как к последней “инстанции”, где услышат, узреют, поймут и помогут…

Неусыпаемая псалтырь, чтобы снять с человека порчу

Иногда случается, что человек с виду здоров и разумен, но его что-то тяготит и не даёт нормально жить. И когда никакие “земные” методы не помогают, он идёт в храм, понимая, что управляет ним “нечистая сила”, которая может со временем захватить его тело и душу полностью.

Чтение именно этого писания лучше всего снимает порчу, ведь главная его цель – усмирить и подарить покой, изгоняя демонов, которые полонили разум и сердце.

Неусыпаемая псалтырь снимает порчи различных видов. А это очень серьёзная проблема, в которую многие не верят, а зря. Помыслы человека материальны и, единожды подумав греховно, можно навести на себя огромную мощь демонов.Их сила очень велика, и справиться с ними в одиночку, как правило, практически невозможно. И это, к сожалению, может привести к плачевным последствиям.

Здесь помощь в чтении молитв не просто необходима, а является единственным способ помочь страдающему.

Псалтырь по усопшим до 40 дней

В православной истории существует традиция читать молитвы над телом умершего до его погребения и потом по одной кафизме после обряда.

 • Читать должны только родственники, делая это по возможности стоя и беспрерывно до самого процесса погребения в течение нескольких суток. Замолкать можно только в те моменты, когда над гробом усопшего читается панихида.
 • Если же собраться вместе над телом умершего родственники не могут, то тогда можно разделить время и читать каждому в свое и у себя дома.
 • Далее после самого обряда родные продолжают читать писание на протяжении 40 дней, пока душа ушедшего не покинет земную обитель и не отправится на небеса.

Так они помогают ей избавиться от грехов, совершённых при жизни и обрести вечный покой в раю, став ангелом.

Псалтырь по усопшим

Самым распространённым церковным обрядом является чтение молитв по усопшим. Одна из таких молитв – “Сорокоуст”. Её часто заказывают в монастырях на даты поминовения. Тогда священнослужители в течении сорока дней (а значит и сорок раз) упоминают в чтении имя человека, за которого молятся.

Считается, что так отпускаются все прегрешения и наступает Божья благодать. Чтобы данная молитва была ещё сильнее, нужно заказать её в нескольких храмах одновременно.

Псалтырь об упокоении очень важен для каждого, кто пережил в жизни огромную трагедию и потерял родного человека. Понимая, что боль не унять и здесь, на земле, ничем уже нельзя помочь своему близкому, прибегают к милости Бога, который теперь сопровождает его там, на небесах.

Псалтырь Богородицы

Эти молитвы читаются о здравии своём, близкого или даже малознакомого человека перед ликом Девы Марии в храме, при этом на алтарь ставится свеча, огонь которой выражает искренность помыслов и любовь к Богу.

Псалтырь Божьей Матери – очень сильное писание. Его читают, прося здоровья и благодати, так как Пречистая исполняет волю Господа и находится к нему ближе всех святых.

Валаамский псалтырь

Ещё одним достаточно интересным чтением молитв является их исполнение хором братии Валаамского монастыря. Монахи (а среди них только мужчины) молятся неустанно и благодатно. Их песни не только значимы, но и очень красивы. В православии этот хор является поистине шедевром церковной культуры.

Молитва вечна… Именно поэтому неусыпаемая псалтырь имеет такое большое значение для каждого, кто уверовал Господа в своём сердце. Это “незримая рука”, которая ведёт по жизни, не давая упасть, помогает и оберегает, даря великое чудо – веру.

Господь всегда с Вами!

Источник: https://ikona-i-molitva.info/neusypayushhij-psaltyr-kak-pravilno-chitat-doma-i-ne-tolko/

Молитва после чтения псалтири

Молитвы по прочтении псалтири

Религиозное чтение: молитва после чтения псалтири в помощь нашим читателям.

Напечатанное курсивом (названия молитв и пояснения) не читается во время молитвы.

По совершении же неколиких кафисм или всей Псалтири

Богородице, Дево, радуйся! Благодатная Марие, Господь с тобою! Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Таже тропари, глас 6: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко Владыце, грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ангели. Того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуиа.

И ныне: Многая множества моих, Богородице, прегрешений: к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя. Посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.

Таже, Господи, помилуй (40 раз). И поклонов, елико мощно, с молитвою

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Посем глаголи молитву сию со вниманием:

Многомилостиве и Премилостиве Господи и всего добра дателю, Человеколюбче, и всея вселенныя Царю, многоименитый Владыко и Господи! Нищ и убог есмь аз, дерзаю призывати чудное и страшное, и святое имя Твое, егоже вся тварь Небесных сил страхом трепещут, Низу на земли неизреченнаго Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленнаго Твоего Отрока, Егоже от безначальных недр Твоея Отеческия славы, неразлучным Божеством отрыгнул еси, да человеки со Ангелы во един состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, кал сый и персть, Тебе, неизглаголаннаго Света призываю, немощию плоти обложен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертию Своею от работы вражия свободил есть душы нашя, да общники вся, иже верою ярем работы Твоея на ся вземшыя, славы Твоея сподобит их, от неяже сатана льстивый отпаде. Помилуй мя, омраченнаго греховными помыслы, возведи ум мой удавленный тернием лености и лядиною непокорства. Утверди сердце мое по Тебе горети, очима моима источник слез посли, и на конец исхода души моея сотвори мя безпорочна Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвизатися усердно. Помяни, Господи, родители моя милосердием Твоим и вся ближния моя, и братию, и други, и соседы, и вся православныя христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И приими в честь сия псалмы и молитвы, яже глаголах пред Тобою за ся, и немерзко Ти буди с воздыханием моление сие, яко милостив сый и Человеколюбец, и Тебе Безначальнаго Отца славим со Единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и вовеки веков. Аминь.

Господи помилуй (трижды).

Аще иерей, кончает священнически, аще ли простый, кончает сице:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста и святых Небесных сил безплотных, и преподобных и богоносных отец наших, и святаго пророка Давида, и всех святых, помилуй и спаси мя, грешнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Молитвы по прочтении нескольких кафизм или всей псалтири

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ангели. Того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуия.

Многая множества моих, Богородице, прегрешений: к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя. Посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, едина Благословенная.

Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве, даруй ми, рабу Твоему. (поклон)

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. (поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (Трижды.)

Источник: https://xn-----6kccgdvsdzky9au.xn--p1ai/molitva-posle-chteniya-psaltiri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.