Плач пресвятой богородицы текст

Канон о распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы. В Пяток Великий на Повечерии

Плач пресвятой богородицы текст

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь, глас 2:

Благообра́зный Ио́сиф / с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́, / плащани́цею чи́стою обви́в и воня́ми, / во гро́бе но́ве покры́в положи́.

Другий тропарь:

Мироно́сицам жена́м при гро́бе предста́в, А́нгел вопия́ше: / ми́ра ме́ртвым суть прили́чна. / Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь.

Го́споди поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

1В коне́ц, псалом Давиду, внегда внити к нему Нафа́ну проро́ку, 2егда́ вни́де к Вирсави́и, жене́ Ури́еве, 50

3Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 4Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. 5Яко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну.

6Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. 7 Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 8Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

9Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. 10Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. 11Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. 12Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

13Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. 14Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. 15Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

16Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твоей. 17Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. 18Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши.

19Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. 20Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. 21тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль / по без́дне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь / пои́м, вопия́ше.

Запев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Обе́шена я́ко ви́де на Кресте́, Сы́на и Го́спода, / Де́вая Чи́стая, терза́ющися, вопия́ше го́рце, / со други́ми жена́ми, стеня́щи, глаго́лаше.

Ви́жу Тя ны́не, / возлю́бленное Мое́ Чадо и люби́мое, на Кресте́ ви́сяща, / и уязвля́юся го́рце се́рдцем, рече́ Чи́стая, / но даждь сло́во, Благи́й, Рабе́ Твое́й.

Слава: Во́лею, Сы́не Мой и Тво́рче, / терпи́ши на дре́ве лю́тую смерть, Де́ва глаго́лаше, / предстоя́щи у Креста́ со возлю́бленным ученико́м.

И ныне: Ны́не Моего́ ча́яния, ра́дости и весе́лия, / Сы́на Моего́ и Го́спода лише́на бых: / увы́ Мне, боле́зную се́рдцем, / Чи́стая, пла́чущи, глаго́лаше.

Песнь 3

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́.

Стра́ха ра́ди иуде́йска Петр скры́ся, / и вси отбего́ша ве́рнии, оста́вльше Христа́, / Де́ва, рыда́ющи, глаго́лаше.

О стра́шном Твое́м рождестве́ и стра́нном, Сы́не Мой, / па́че всех ма́терей возвели́чена бых Аз, / но увы́ Мне, ны́не Тя ви́дящи на дре́ве, распала́юся утро́бою.

Слава: Хощу́ утро́бу Мою́ на руку́, / и́маже я́ко Младе́нца держа́х, / с дре́ва прия́ти, веща́ше Чи́стая, / но никто́же, увы́ Мне, Сего́ даде́.

И ныне: Се Свет Мой сла́дкий, / Наде́жда и Живо́т Мой, Благи́й, / Бог Мой угасе́ на Кресте́, / распала́юся утро́бою, Де́ва стеня́щи глаго́лаше.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, / честна́я Це́рковь / Боголе́пно пое́т, взыва́ющи, / от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Со́лнце не заходя́й, Бо́же Преве́чный, / и Тво́рче всех тва́рей Го́споди, / ка́ко терпи́ши страсть на Кресте́? / Чи́стая пла́чущи глаго́лаше.

Пла́чущи, глаго́лаше Браконеиску́сная ко благообра́зному: / потщи́ся, Ио́сифе, к Пила́ту приступи́ти, / и испроси́ сня́ти со дре́ва Учи́теля Твоего́.

Слава: Ви́дев Пречи́стую го́рце слезя́щу, Ио́сиф смути́ся, / и пла́чася приступи́ к Пила́ту, / даждь ми, вопия́ с пла́чем, Те́ло Бо́га моего́.

И ныне: Уя́звена Тя ви́дящи и без сла́вы, на́га на дре́ве, Ча́до Мое́, / утро́бою распала́юся, рыда́ющи я́ко Ма́ти, / Де́ва провещава́ше.

Песнь 5

Ирмос: Бо́жиим / све́том Твои́м, Бла́же, / у́треннюющих Ти ду́ши / любо́вию озари́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Растерза́яся и рыда́я, и дивя́ся вку́пе с Никоди́мом, / снят Ио́сиф, и уцелова́в Пречи́стое Те́ло, / рыда́ше и стеня́ше, и поя́ Его́ я́ко Бо́га.

Прии́мши Его́ с пла́чем Ма́ти неискусому́жная, / положи́ на коле́ну, / моля́щи Его́ со слеза́ми и облобыза́ющи, / го́рце же рыда́ющи и восклица́ющи.

Слава: Еди́ну Наде́жду и Живо́т, Влады́ко, Сы́не Мой и Бо́же, / во о́чию свет Раба́ Твоя́ име́х, / ны́не же лише́на бых Тебе́, / сла́дкое Мое́ Ча́до и люби́мое.

И ныне: Боле́зни и ско́рби, и воздыха́ния обрето́ша Мя, / увы́ Мне, Чи́стая го́рце рыда́ющи глаго́лаше, / ви́дящи Тя, Ча́до Мое́ возлю́бленное, на́га и уедине́на, / и воня́ми пома́зана мертвеца́.

Песнь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве.

Ме́ртва Тя зрю, Человеколю́бче, / оживи́вшаго ме́ртвыя, и содержа́ща вся, / уязвля́юся лю́те утро́бою. / Хоте́ла бых с Тобо́ю умре́ти, Пречи́стая глаго́лаше, / не терплю́ бо без дыха́ния ме́ртва Тя ви́дети.

Дивлю́ся, зря́щи Тя, / Преблаги́й Бо́же и Преще́дрый Го́споди, / без сла́вы и без дыха́ния, и безобра́зна, / и пла́чуся, держа́щи Тя, / я́ко не наде́яхся, увы́ Мне, / ви́дети Тя, Сы́не Мой и Бо́же.

Слава: Не изглаго́леши ли Рабе Твое́й сло́ва, Сло́ве Бо́жий? / Не уще́дриши ли, Влады́ко, Тебе́ Ро́ждшую, / глаго́лаше Чи́стая, рыда́ющи и пла́чущи, / облобыза́ющи Те́ло Го́спода Своего́.

И ныне: Помышля́ю, Влады́ко, / я́ко ктому́ сла́дкаго Твоего́ не услы́шу гла́са, / ни добро́ты Лица́ Твоего́ узрю́, / я́коже пре́жде Раба́ Твоя́, / и́бо заше́л еси́, Сы́не Мой, от о́чию Мое́ю.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те, вси воспои́м, / Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: / а́ще и распя́тие терпи́ши, / Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Икос:

Своего́ А́гнца А́гница зря́щи, к заколе́нию влеко́ма, / после́доваше Мари́я просте́ртыми власы́ / со ине́ми жена́ми, сия́ вопию́щи: / ка́мо и́деши, Ча́до, / чесо́ ра́ди ско́рое тече́ние соверша́еши? / Еда́ други́й брак па́ки есть в Ка́не, и та́мо ны́не тщи́шися, / да от воды́ им вино́ сотвори́ши? / Иду́ ли с Тобо́ю, Ча́до, или́ па́че пожду́ Тебе́? / Даждь Ми сло́во, Сло́ве, / не молча́ мимоиди́ Мене́, Чи́сту соблюды́й Мя, / Ты бо еси́ Сын и Бог Мой.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие / мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Где, Сы́не Мой и Бо́же, благове́щение дре́внее, / е́же Ми Гаврии́л глаго́лаше; / Царя́ Тя, Сы́на и Бо́га Вы́шняго нарица́ше: / ны́не же ви́жу Тя, Све́те Мой сла́дкий, / на́га и уя́звлена мертвеца́.

Избавля́яй боле́зни, ны́не приими́ Мя с Тобо́ю, Сы́не Мой и Бо́же, / да сни́ду, Влады́ко, во ад с Тобо́ю и Аз, / не оста́ви Мене́ еди́ну, уже́ бо жи́ти не терплю́, / не ви́дящи Тебе́, сла́дкаго Моего́ Све́та.

Слава: С други́ми жена́ми мироно́сицами, / рыда́ющи Непоро́чная го́рце, / и носи́ма ви́дящи Христа́, глаго́лаше: увы́ Мне, что ви́жу! / Ка́мо и́деши ны́не, Сы́не Мой, / а Мене́ еди́ну оставля́еши?

И ныне: Изнемога́ющи и рыда́ющи Непоро́чная, мироно́сицам глаго́лаше: / срыда́йте Ми, и спла́читеся го́рце, / се бо Свет Мой сла́дкий и Учи́тель ваш гро́бу предае́тся.

Песнь 8

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Де́ву рыда́ющу Ио́сиф ви́дев, / растерза́шеся весь и вопия́ше го́рько: / ка́ко Тя, о Бо́же мой, ны́не погребу́ раб Твой? / Каки́ми плащани́цами обвию́ Те́ло Твое́?

Па́че ума́ превзы́де стра́нное Твое́ виде́ние, / нося́щаго тварь всю Го́спода, / сего́ ра́ди Ио́сиф я́ко ме́ртва Тя на руку́ свое́ю, / и с Никоди́мом но́сит и погреба́ет.

Слава: Стра́нную ви́жу и пресла́вную та́йну, / Де́ва вопия́ше Сы́ну и Го́споду: / ка́ко в худо́м гро́бе полага́ешися, / ме́ртвыя повеле́нием возставля́яй во гробе́х?

И ныне: Ни от гро́ба Твоего́ воста́ну, Ча́до Мое́, / ни сле́зы точа́щи преста́ну Раба́ Твоя́, / до́ндеже и Аз сни́ду во ад, / не могу́ бо терпе́ти разлуче́ния Твоего́, Сы́не Мой.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га / челове́ком не возмо́жно ви́дети, / на Него́ же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во воплоще́нно, / Его́ же велича́юще, / с Небе́сными во́и / Тя ублажа́ем.

Ра́дость Мне николи́же отсе́ле прико́снется, / рыда́ющи, глаго́лаше Непоро́чная: / Свет Мой и Ра́дость Моя́ во гроб за́йде, / но не оста́влю Его́ еди́наго, / зде же умру́ и спогребу́ся Ему́.

Душе́вную Мою́ я́зву ны́не исцели́, Ча́до Мое́, / Пречи́стая вопия́ше слезя́щи: / воскресни́ и утоли́ Мою́ боле́знь и печа́ль, / мо́жеши бо, Влады́ко, ели́ко хо́щеши, и твори́ши, / а́ще и погре́блся еси́ во́лею.

Слава: О ка́ко утаи́лася Тебе́ есть бе́здна щедро́т, / Ма́тери в та́йне изрече́ Госпо́дь? / Тварь бо Мою́ хотя́ спасти́, изво́лих умре́ти. / Но и воскре́сну, и Тебе́ возвели́чу, / я́ко Бог небесе́ и земли́.

И ныне: Воспою́ милосе́рдие Твое́, Человеколю́бче, / и покланя́юся бога́тству ми́лости Твоея́, Влады́ко, / созда́ние бо Твое́ хотя́ спасти́, / смерть подъя́л еси́, рече́ Пречи́стая, / но Воскресе́нием Твои́м, Спа́се, поми́луй всех нас.

Молитва Божией Матери

О Многострадальная Мати Божия, превысшая всех дщерей земли по чистоте Своей, и по множеству страданий Тобою на земле перенесенных, приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости.

Иного бо прибежища и теплаго предстательства разве Тебе не вемы, но яко дерзновение имущая ко иже из Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице Единому Богу ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание канона

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Го́споди поми́луй, (трижды.) Сла́ва, и ны́не:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Источник: https://xn----7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/post_tr/text/kanon_o_raspyatii.html

Плач Богородицы

Плач пресвятой богородицы текст
http://hramvidiaevo.cerkov.ru/files/2015/04/век__Плач_Богородицы.mp3

ПЛАЧ БОГОРОДИЦЫ

Стояше днесь при Кресте, Пречистая Дево,Умиленный плач сподвизаше, сладчайший глас испущаше.О Свете пресветлыи, Заря присносущная,

Где Твоя зайде красота, светолучная невечерняя, Читать далее

В 2015 году празднование Собора новомучеников и исповедников Российских совершается 8 февраля в Неделю о блудном сыне.

Дата празднования может меняться. Архиерейский Собор 2013 года определил установить празднование Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской: в воскресный день 25 января (по старому стилю), либо в ближайший воскресный день, предшествующий или последующий 25 января

Для меня было открытием узнать,  что этот праздник был определен еще Патриархом Тихоном и подтвержден Всероссийским Поместным Собором 1917-­1918 гг.

, где в Определении «О мероприятиях, вызываемых происходящим гонением на Православную Церковь» устанавливалось в этот день совершать поминовение «всех усопших в нынешнюю лю­тую годину гонений исповедников и мучеников».

В последующие годы советской власти это празднование возможно было совершать лишь тайно. Читать далее

Просмотров этой страницы: 2180.

Алексей Расшивалов -заведующий музеем «Из истории подводного флота России»

в 2003 году  школе №134 г. Санкт-Петербурга было присвоено имя героя-подводника старшего помощника командира АПРК «Курск»  Дудко Сергея Владимировича.
В связи с этим в школе был создан музей «Из истории подводного флота России».

В социальной сети «» Алексеем  Расшиваловым — бессменным заведующим музея создана и развивается группа «История русского подплава».        Ссылка   http://.com/club53952240. Группа имеет сугубо информационно-справочный характер по истории отечественного подводного флота.

Материалы (документы, фотографии, справки, книги, видеоматериалы, готовые планшеты для стендов и т.п.) выложены по темам (более 66) в разделе обсуждения на стене группы.  Предназначение группы – собрать на одном электронном ресурсе максимальное количество достоверной информации по истории отечественного подводного флота.

                                    Очень большая по объему тема на странице:  https://.com/topic-53952240_28612961  посвящена АПРК «КУРСК» . Уникальные фотографии, видеофайлы  и печатные материалы о погибших моряках буквально по крупицам собирались А.Расшиваловым.

Все желающие  могут вступить в группу, просматривать видеоматериалы (около 500 фильмов и роликов), свободно скачивать себе размещенные в группе фотографии и рисунки, чертежи и схемы, книги и статьи, другие материалы, задавать вопросы (- только по истории подводного флота) руководителю группы  — Алексею Расшивалову

Просмотров этой страницы: 74.

Друзья мои!  К 15-летию со дня гибели экипажа АПРК «Курск» мама старпома «Курска» (капитана 2 ранга С.В. Дудко) София Петровна Дудко (тел. +7-911-722-97-54) подготовила к изданию книгу памяти погибшего экипажа. В книге – биографии и фотографии ВСЕХ членов экипажа «Курска».

Чтобы издать книгу (в цвете, твердый переплет) тиражом 2000 экземпляров, издательству надо заплатить 700 тысяч рублей. На подводном флоте принято в таких случаях «пускать шапку по кругу», что я и делаю. Прикрепляю фото обложки и первых разворотов книги. Банковские реквизиты карты, на которую можно перевести свои пожертвования с пометкой «На книгу» – см.

фотографию.
Считаю – это будет реальное дело реальной памяти погибших подводников!

Бывший НМС 302 экипажа АПЛ, заведующий музеем петербургской школы № 134 имени Сергея Дудко, полковник ВМФ в отставке Алексей Витальевич Расшивалов.

Номер сбербанковской «книжной» карты Софии Петровны Дудко 639002559028066486

Просмотров этой страницы: 78.

This slideshow requires JavaScript.

Просмотров этой страницы: 36.

Page 3

Помощник командира 7-й дивизии АПЛ Северного флота по работе с верующими военнослужащими, настоятель храма-памятника морякам-подводникам «Курска» посёлка Видяево священник Сергий Шерфетдинов побывал в совете ветеранов Солнечногорского района Московской области, где встретился с контр-адмиралом Е. А. Бородичем.

В ходе встречи протоиерей Сергий вручил Евгению Андреевичу наградной знак «За заслуги перед 7 Дивизией АПЛ СФ».
Читать далее

Просмотров этой страницы: 79.

Помощник командира 7 дивизии ПЛ СФ по работе с верующими военнослужащими протоиерей Сергий Шерфетдинов награжден знаком «За дальний поход».

С октября 2015 года по февраль 2016 года отец Сергий участвовал в Сирийском походе корабельной авианосной группы Северного флота в составе экипажа авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
Читать далее

Просмотров этой страницы: 36.

10 марта 2018 года в Мурманске на базе Дома культуры Ленинского округа (улица Адмирала Лобова, 47) состоялся фестиваль народного творчества военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Северного флота, посвященный 100-летию создания Красной Армии.

Организаторы фестиваля — территориальная организация Северного флота Профессионального союза гражданского персонала Вооруженных Сил России и ДК Ленинского округа города Мурманска. Более 100 участников фестиваля продемонстрировали таланты в различных творческих номинациях.
Читать далее

Просмотров этой страницы: 64.

Помощник командира 7 дивизии по по работе с верующими военнослужащими священник Сергий Шерфетдинов поздравляет воинов-североморцев с началом нового учебного года.
Читать далее

Просмотров этой страницы: 109.

Дорогие воины–североморцы, как пшеничное зерно, падая в землю, проростает золотистыми колосьями, так и каждый день вашей доблестной службы, падая в «историческую землю», проростает силой и славой нашей великой и любимой Родины.

Пусть это вдохновляет вас в вашей ратной службе. И пусть на новые подвиги вдохновляют вас взоры ваших любимых, ваших детей и матерей, всех, кто с любовью и радостью встречает вас у родных берегов!

ПКД по работе с верующими военнослужащими,
священник Сергий Шерфетдинов.

АПЛ «Нижний Новгород», 2008-й год

Просмотров этой страницы: 33.

Источник: http://hramvidiaevo.cerkov.ru/tag/plach-bogorodicy-tekst-noty/

Православные песнопения – Духовные стихи и канты Пресвятой Богородице (продолжение)

Плач пресвятой богородицы текст

В Тебе добродетели все до едина

Слились в лучезарный букет.

Сладчайшая Мати Сладчайшего Сына,

Ты – Неувядаемый Цвет.

Чистейшего Мати Небесного Крина,

И славней Тебя в мире нет.

Сладчайшая Мати Сладчайшего Сына,

Ты – Неувядаемый Цвет.

Иконы Твои – тайны горней долины,

Несущие мирови свет.

Сладчайшая Мати Сладчайшего Сына,

Ты – Неувядаемый Цвет.

И  благоухание райского мира,

Ты даруешь нам сотни лет.

Сладчайшая Мати Сладчайшего Сына,

Ты – Неувядаемый Цвет.

О, Дева Чистая Святая

О, Дева Чистая Святая!

О, Матерь Бога – всех Творца!

Каким блаженством трепетала

Твоя пречистая душа,

Когда впервые Ты узрела

Младенца Господа Христа,

Твой Плод девического чрева

Своим Ты Сыном нарекла.

Скажи, как в ясли положила,

Иль как повила пеленой?

Улыбкой прежде одарила,

Иль умиления слезой?

К груди ль своей Его прижала,

Иль преклонилася пред Ним,

Или стопы Его лобзала,

Или беседовала с Ним?

И что вещал Тебе безмолвно

Улыбкой детской вместо слов.

Назвал ли Матерью покорно,

Иль возвестил что «С нами Бог!»

О Мати Дево, Чудо Девство!

Ты – дщерь Небесного Отца,

Святаго Духа Ты Невеста,

Мать Сына Божия Христа.

Царя Благаго Матушка Благая

Царя Благаго Матушка Благая,

Пречистая Девица Мариам,

Молитвой непрестанной преклоняешь

Ты Сына своего на милость к нам.

О Крин великий, Агница святая,

Ты властвуешь над небом и землей,

Надежду безнадежных укрепляя,

И утешая боль своей рукой.

Твой взор и грозен и смиренья полон,

Страшит он тех, кто служит злу и тьме.

Но кто Христову заповедь исполнит

Заступницу тот обретет в Тебе.

Когда он в путь отправится опасный,

Ты вражеские стрелы отклонишь.

А если согрешит душею страстной,

Примером своей жизни обличишь.

Покается, елей прольешь на раны,

Распятого любовь и благодать.

И вновь с Твоею помощью восстанет,

Нескверным чтоб средь мира прибывать.

И исповедуя с горячей верой,

Когда наступит горький смертный час,

Ключ к раю – Ты одна благословенна,

Родившая Спасителя для нас.

Коленопреклоненный я

Коленопреклоненный я, с поникшей головой,

Стою я с умилением пред  Девою Святой.

Лампада тихо светится, вокруг ночная мгла,

Давно уж все покоятся, не сплю один лишь я.

Не сплю и не могу уснуть, душа во мне скорбит,

И сердце грусти пламенем мучительно томит.

О, Мати Дево Вечная, молю, спаси меня!

Спаси мя Благодатная, а то погибну я.

Коленопреклоненный я, с поникшей головой,

Стою я с умилением пред  Девою Святой.

Как хорошо в Твоем храме, Владычице

Как хорошо в Твоем храме, Владычице!

Как сладко душе и светло.

Свободно, спокойно в нем каждому дышится,

На сердце легко и тепло.

Словно Сама Ты, о, Мати Всепетая,

Сама Ты здесь с нами стоишь.

Любовию матерней к людям согретая,

На всех с состраданьем глядишь.

И лик Твой, Божественной славой сияющий,

Безмолвно вещает сердцам:

«Придите! Молитесь ко Мне, вам внимающей,

Я всем вам отраду подам.

Молитесь убогие, бедные, сирые,

Ведь  я для вас – Мать и Покров.

Молитесь и вы, всего мира счастливые,

Познайте всем счастье – любовь.

Молитесь и вы, грехом отягченные,

Давно Я молитв ваших жду,

И покаянья, слезой орошенные,

Услышу Я их и приму.

Молись и ты, старчество дряхлое, хилое,

Молись и ты, юность и цвет,

Молитесь и вы и малюточки милые,

Я всех вас покрою от бед».

О, милосердная Мати Пречистая,

Безмерна Твоя к нам любовь!

Ты нам заступница в скорбях пребыстрая,

Ты  – наша Мать и Покров.

О, не остави нас,  Мати любимая,

Молиться Тебе вразуми.

И с верою теплой Тебе возносимыя,

Моления грешных прими.

 

Матерь Божия, Богородица,

Что душа моя так изводится?

Часто ходит к ней гость непрошенный,

Видно, много дней в омут брошено.

Нет уж больше слез – все повысохли,

Нет уж больше грез – душу высекли.

Годы как вода, боль притупится.

Не забудь тогда, Мать–Заступница.

Научи любви бесконечной,

Чтоб мне в Книге быть Жизни вечной.

Матерь Божия, Богородица

Что душа моя так изводится?

Утоли моя печали

Я зажгу свою лампаду

Перед образом святым.

Утоли моя печали,

Помоги рабам Твоим.

О Владычице святая,

Сердце рвётся к небесам,

Сердцем слышу, Всеблагая,

Шлешь Ты помощь Свою нам.

Будто зорька заблистала…

Будто близится рассвет…

Сила зла уж меньше стала,

И отчаянья уж нет.

И яснее мысли стали

Пред иконою Твоей,

Утоли моя печали

Благодатию Своей.

Утоли моя печали, Матерь Божия

УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ, Матерь Божия,

Дети бы не огорчали, не тревожили.

Их возьми под свой ПОКРОВ, Мати Вышняго!

И меня ВЗЫСКУЙ, конечно, ПОГИБШУЮ.

Исцели их от болезней, ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА,

И избавь их от страстей, ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА.

Будь для всех их добрых дел СКОРОПОСЛУШНИЦЕЙ.

А покаяться в грехах –  стань им СПОРУЧНИЦЕЙ.

Помолись о них и ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ,.

ВСЕЦАРИЦА, будь для них УМИЛЕНИЕМ.

И наказывай и милуй их, ОТРАДНАЯ,

Но до НЕБА, доведи, БЛАГОДАТНОГО.

УМЯГЧИ, Ты, их СЕРДЦА к своей матери,

Чтоб любовь свою ко мне не утратили.

Претвори моя грехи в покаяние,

И в НЕЧАЯННУЮ РАДОСТЬ – страдания.

А. Шипулина

О Всепетая Царице

О, Всепетая Царице,

Прими нашу любовь.

Воспевать Тебя мы будем

Пением священных слов.

Припев:

Радуйся, Святая Дева,

Радуйся, Святая Мать!

Заслужила Ты у Бога

Больше всех жен  благодать.

За труды Твои Святые

И за всю Твою любовь

Воспевать Тебя мы будем

Пением священных слов.

Припев.

Ты – Царица всего мира

И Владычица земли,

Покровительница грешных,

И Заступница Руси.

Припев.

Ты приди к нам с умиленьем

В день сей Праздника Святой,

Ты приди с благословеньем,

Будь нам Матерью Родной.

Припев.

За Святое посещение

И за всю Твою любовь

Воспевать Тебя мы будем

Пением священных слов.

Пресвятая Богородице, спаси!

В час, когда беда стучится в двери,

В час, когда в спасение не веришь,

Испокон взывали на Руси:

Пресвятая Богородице, спаси!

Скорби над растерзанной землею

Соберутся тучей грозовою,

Крест свой со смирением неси.

Пресвятая Богородице, спаси!

Тайны обнажатся сокровенные.

Древнюю, усталую Вселенную

Покаянным плачем сотряси:

Пресвятая Богородице, спаси!

Если в душу прокрадётся червь уныния,

Чадо Божье, поскорей отринь его.

В сердце дерзкий ропот угаси.

Пресвятая Богородице, спаси!

Пусть надеждою сменяется отчаянье,

И в молитве растворяется печаль моя.

Веруй и без устали проси:

Пресвятая Богородице, спаси!

Татьяна Кривенко

К Тебе, о Матерь Пресвятая

К Тебе, о Матерь Пресвятая,

Дерзаю вознести свой глас,

Лице слезами омывая:

Услышь меня в сей скорбный час.

Прими теплейшие моленья,

Мой дух от бед и зол избавь,

Пролей мне в сердце умиленье,

На путь спасения наставь.

Да буду чужд своей я воли,

Готов для Бога все терпеть.

Будь мне покров во горькой доле,

Не дай в печали умереть.

Ты – всех прибежище несчастных,

За всех молитвенница нас;

О, защити, когда ужасный

Услышим Судный Божий глас.

Когда закроет вечность время,

Глас трубный мертвых воскресит,

И Книга Совести все бремя

Грехов моих изобличит.

Покров Ты верным и ограда;

К Тебе молюся всей душой:

Спаси меня, моя отрада,

Умилосердись надо мной!

 Н.В.Гоголь

К кому прибегну я в скорбях

К кому прибегну я в скорбях,К кому приникну головою?Кого с слезами на глазах

Кого я призову с мольбою?

К Тебе Владычице Святая,К Тебе за милостью приду.В Тебе Заступница Благая

Покров и помощь я найду.

Ты радость всем, для всех нас СветИ купина Неопалима,Ты нам помощница в дни бед,

Ты нам пристанище незримо.

Ты нам прибежище и щит,И исцеление болящих.К Тебе обиженный спешит.

Утеха, Радосте скорбящим.

Ты Мать–наставница детейИ дев и юношей спасенье.Ты жезл мне в старости моей,

И в слабых силах укрепление.

Ты всей вселенной похвала,Ты – Божий храм, Ты – двери рая,Тебе во век моя хвала,

Тебя прославлю, умирая.

Когда ж по воле Всех Царя Уста безмолвием сомкнутся,К Тебе, усердием горя, 

Все мысли, чувства понесутся.

А Ты, проникнув с высоты Мне в душу материнским взором,Покрой ее от духа тьмы 

Святым и дивным омофором.

Христа, как Матерь, умоли, Твоя молитва много может:С душою чудо сотворит, 

На Небеса взойти возможет.

Пресвятая Богородице, Мати Неба и земли

Пресвятая Богородице, Мати Неба и земли,

Приклонившись на моление, моей немощи внемли.

Источник: https://pravoslav.ucoz.ru/index/0-10

Канон о Распятии Господни и на плач Богородицы

Плач пресвятой богородицы текст

Сохранить в Word
Сохранить в PDF

Песнь, 3

Ирмос: Несть свят якоже Ты Господи Боже мой, вознесый рог верных Твоих Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Страха ради иудейска Петр скрыся, и вси отбегоша вернии, оставльше Христа, Дева рыдающи глаголаше.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

О страшнем Твоем рождестве и странном, Сыне Мой, паче всех матерей возвеличена бых Аз: но увы Мне, ныне Тя видящи на Древе, роспаляюся утробою.

Слава: Хощу Утробу Мою на руку, имаже яко младенца держах, с Древа прияти, вещаше Чистая: но никтоже, увы Мне, сего даде.

И ныне: Се Свет Мой Сладкий, надежда и живот Мой Благий, Бог Мой угасе на Кресте, распаляюся утробою, Дева стенящи глаголаше.

Кондак, глас 8-й

Нас ради Распятаго приидите вси воспоим, Того бо виде Мария на Древе, и глаголаше: аще и распятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой.

Икос

Своего Агнца Агница зряши, к заколению влекома, последоваше Мария простертыми власы со инеми женами, сия вопиющи: камо идеши Чадо, чесо ради скорое течение совершаеши? еда другий брак паки есть в Кане, и тамо ныне тщишися, да от воды им вино сотвориши? иду ли с Тобою, Чадо, или паче пожду Тебе? даждь Ми слово, Слове, не молча мимоиди Мене, чисту соблюдый Мя: Ты бо есть Сын и Бог Мой.

ТРОПАРЬ

Умягчи злыя сердца наша, Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашея разреши. На Твой бо святый образ взирающе, Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твои лобызаем, стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся. Не даждь нам, Мати благосердная, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути, Ты бо еси воистину злых сердец умягчение.

МОЛИТВА

О Многострадальная Мати Божия, превысшая всех дщерей земли по чистоте Своей, и по множеству страданий Тобою на земле перенесенных, приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости.

Иного бо прибежища и теплаго предстательства разве Тебе не вемы, но яко дерзновение имущая ко иже из Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице Единому Богу ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: http://xn--80aafxiqcbbffb0agpc0d.xn--p1ai/post/text/kanon_o_raspyatii.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.