В первый час

Час Первый

В первый час

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 5:

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя.

Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м.

Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди.

И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псалом 89:

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я.

Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́.

Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся.

Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́.

Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псалом 100:

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х.

Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма.

Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва, тропарь дне.

И ны́не: Богородичен:

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? / Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. / Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. / Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ / и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. / Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, / и сохраню́ за́поведи Твоя́. / Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, / весь день великоле́пие Твое́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Кондак святаго, или прилучившагося праздника.

Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ.

Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

И молитву:

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мiр, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Кондак: Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, / но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Источник: https://xn----7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/molitvi/chasoslov/chas_1.html

Как получать максимум от каждого дня

В первый час

Когда Хэлу Элроду было 20 лет, он попал в страшную автокатастрофу. В его машину врезался грузовик, управляемый пьяным водителем. У Хэла было сломано 11 костей и серьёзно повреждён мозг. Сердце остановилось, он перестал дышать. Шесть минут он был в состоянии клинической смерти.

Врачи говорили, что он больше не будет ходить. Однако вопреки прогнозам медиков и искушению считать себя жертвой Хэл пробежал ультрамарафон, стал автором бестселлеров, музыкантом, мужем, отцом и мотивационным оратором глобального масштаба. Хэл посвятил свою жизнь тому, чтобы показать людям, как нужно держать удары судьбы и как можно реализовать потенциал, скрывающийся внутри каждого из нас.

Хэл написал книгу, в которой рассказывает, почему первый час после пробуждения так важен для нас и как правильное утро может сделать ярким и счастливым не только день, но и всю жизнь.

Пришло время проснуться

Пробуждение и утренний распорядок (или его отсутствие) очень сильно влияют на успех во всех сферах жизни. Всё просто. Целенаправленное, продуктивное и успешное утро генерирует такой же день. А это неизбежно ведёт к успешной жизни. Равно как непродуктивное и посредственное утро создаёт такой же день. И серую жизнь.

Изменив время и ритуалы утреннего подъёма, можно существенно улучшить любую сторону своей жизни. Достаточно посвятить себе всего 60 минут утром, выполняя шесть простых шагов-действий. На каждое отводится 10 минут. Причём не обязательно делать это рано утром, главное, в первый час после пробуждения. И это работает. Вам хватит всего 30 дней, чтобы практика вошла в привычку.

Хэл предлагает такие утренние ритуалы: медитация, визуализация, чтение, утренние страницы, физические упражнения и аффирмации. Но по большому счёту тут важно понять сам принцип выбора методик, и можно адаптировать их под себя.

Просто представьте: один час в день на саморазвитие — это 15 дней круглосуточной работы над собой в год. А если практиковать это 10 лет? Это уже полгода беспрерывной работы над собой. Результаты себя ждать не заставят.

Чтобы проснуться завтра, нужно лечь спать сегодня

Для удачного пробуждения недостаточно завести пять будильников или как можно скорее вскочить и бежать в душ. Для начала нужно правильно подготовиться ко сну.

Создайте себе комфортные условия для хорошего сна. В вашей спальне не должно быть душно, иначе вы долго не сможете заснуть и вся ночь пройдёт в полудрёме, что не даст расслабиться и отдохнуть вашему мозгу.

Если в комнате слишком холодно, вы рискуете не найти в себе сил вовремя выбраться из-под одеяла утром. В этом случае может помочь обогреватель с таймером.

За полчаса или час до пробуждения он включится и наполнит комнату теплом.

Подготовьте заранее то, что понадобится вам утром. На столике возле моей кровати всегда пара-тройка моих любимых книг по саморазвитию, блокнот и стакан воды.

За час до отхода ко сну не смотрите телевизор и не работайте за компьютером. Лучше провести это время в спокойной обстановке, читая книгу, но не электронную, а самую обыкновенную — бумажную.

Перед сном выключите все источники света и электрические приборы, чтобы ничто не отвлекало вас от главной цели — как следует выспаться. Постарайтесь расслабить всё тело, освободите разум от мыслей о завтрашнем дне.

Вы ещё успеете подумать о нём, ведь он скоро наступит.

Первые мгновения

Начинайте ваше пробуждение без суеты и спешки. Не нужно сразу вскакивать и беспорядочно метаться по дому, ведь вы ещё не проснулись до конца. Лучше проведите первые минуты нового дня таким образом: выпейте стакан воды (это настроит ваш организм на пробуждение) и посидите в тишине и спокойствии.

Дышите медленно, сделайте несколько глубоких вдохов — так вы насытите свой мозг кислородом. Можете посвятить это время медитации или произнести про себя слова благодарности Богу, себе, вашим близким. Не думайте пока о планах на день и не вспоминайте о вчерашних проблемах, побудьте здесь и сейчас. Так вы настроитесь прожить этот день осознанно, без суеты и стресса.

Лучшее время для тренировки подсознания

Чтение аффирмаций вслух по утрам — самый эффективный способ закрепить их в вашем подсознании. Эти вербальные формулы напомнят о ваших главных приоритетах и безграничных возможностях. Каждое утро вы будете сосредотачиваться на самом важном, повышая уровень вашей мотивации.

Ваша уверенность в себе будет расти. Очень скоро вы почувствуете, что уже в первые минуты после пробуждения полны энергии для новых дел и свершений. Более того, вы обретёте веру в то, что способны действительно изменить свою жизнь и готовы начать делать это прямо сейчас.

Если вы скептически относитесь к этой практике, свободно заменяйте её другой, которая добавит вам уверенности в себе.

Например, возьмите лист бумаги или блокнот (приготовьте его заранее, перед сном) и запишите всё, за что вы благодарите свою судьбу.

Напишите о достижениях, которыми вы гордитесь, и целях, к которым стремитесь в этот день. Это поднимет вашу самооценку, вдохновит и придаст уверенности.

Обязательная практика

«Человек, который не читает, не имеет ни малейших преимуществ перед тем, кто не умеет читать», — писал Марк Твен. Вечно мы находим отговорки, почему у нас нет времени для чтения. Но 10 минут найти несложно.

Чтение — одна из обязательных утренних практик. Её не стоит заменять ничем другим. Это самый быстрый путь к трансформации любой сферы вашей жизни.

Вдумайтесь: 10 минут чтения каждый день = 3 650 страниц в год = 18 книг = 18 выдающихся людей, с которыми вы можете поговорить в любое удобное время.

Читайте несколько страниц, находите и выделяйте ценные идеи и воплощайте их в этот же день.

Перечитывайте книги по личному развитию. Ну, знаете, как иногда бывает: слышишь что-то снова и снова, но, по сути, не делаешь из этого никаких выводов, однако в один прекрасный день до тебя наконец доходит. И ты понимаешь: вот оно. Поэтому я всегда читаю книги не меньше двух раз.

Движение к успеху

Ещё одна обязательная практика — это движение. Нужно полностью разбудить свой организм, активизировать сердечно-сосудистую систему. Неважно, какие именно упражнения при этом выполнять.

Это могут быть наклоны в стороны, приседания, танцы или бег на месте. Любая физическая активность избавит ваше тело от остатков сна и даст ему заряд энергии.

Ваш мозг получит порцию адреналина с кислородом, это позволит вам быть внимательным и сосредоточенным.

Потратьте всего 30 дней на то, чтобы сделать свою жизнь лучше. Что бы ни было у вас в прошлом, вы можете преобразить своё будущее, изменив настоящее. Решайтесь.

Купить книгу «Магия утра»

Источник: https://Lifehacker.ru/pravilnoe-utro/

Магия утра, или Как первый час дня определяет ваш успех?

В первый час

Хэл посвятил свою жизнь тому, чтобы показать людям, как нужно держать удары судьбы и как можно реализовать потенциал, скрывающийся внутри каждого из нас. В этой книге Хэл рассказывает, как первые часы после пробуждения влияют на нашу жизнь и как «правильное утро» может сделать не только день. Но и всю жизнь. Счастливой. Яркой. Вдохновляющей.

Встречайте жизнь с открытым забралом, или Второе дно

Мое «второе дно» случилось через пару лет после того, как я, чудом выживший в аварии, основал бизнес и написал бестселлер. Судьба снова бросила мне вызов: кризис — и в одночасье мои предприятия перестали быть прибыльными. В долгах как в шелках, с сильно просроченными платежами по ипотеке я впервые в жизни впал в глубокую депрессию. pixabay.com

Однажды я вышел на пробежку и, слушая семинар по личностному развитию, вдруг понял…

«Если мы ежедневно и целенаправленно не выделяем время на то, чтобы развить в себе того человека, который сможет создать жизнь нашей мечты, нам будет очень-очень трудно достичь желанного результата».

Успех крайне редко превышает уровень нашего личностного развития. Мы все хотим успеха уровня 10 во всех областях: здоровье, отношения, карьера, да что угодно. Я не встречал человека, который бы сказал: «Знаете, меня вполне устраивают взаимоотношения с окружающими на шестерку. Я не против ссор с близкими». Но сами остановились на уровне личностного развития на тройке или четверке…

Внешний мир всегда был и будет отражением нашего внутреннего мира. Бинго! Я развернулся и побежал домой. О да, я был готов изменить свою жизнь.

Правильное утро

pixabay.com

Пробуждение и утренний распорядок (или его отсутствие) очень сильно влияют на успех во всех сферах жизни. Вы думали об этом? Все просто. Целенаправленное, продуктивное и успешное утро генерирует такой же день. А это неизбежно ведет к успешной жизни. Равно как непродуктивные и посредственные утра создают такие же дни. И серую жизнь.

Изменив время и ритуалы утреннего подъема, можно существенно улучшить любую сторону своей жизни. Нет-нет, речь пойдет не о том, чтобы высыпаться. Уж извините. Я знаю, что многим очень хотелось бы «наспать» свой путь к успеху, но, если только вас не заморозят криогенным способом в ожидании богатого наследства, в нормальной жизни на такое рассчитывать не приходится.

Зато можно посвятить 60 минут утром себе, выполняя шесть простых шагов-действий. На каждое — по 10 минут. Обязательно ли начинать рано утром? Нет. Как проснетесь — так и начинайте. Важно делать это в первый час после пробуждения.

Планируете — делаете. Есть и 6-минутная ежедневная программа для тех, у кого совсем нет времени. Это просто. И это работает. Вам хватит 30 дней, чтобы практики вошли в привычку.

Практика № 5

pixabay.com

«Человек, который не читает, не имеет ни малейших преимуществ перед тем, кто не умеет читать», — писал Марк Твен.

Вечно мы находим отговорки, почему у нас нет времени для чтения. Но 10 минут найти не сложно.

Чтение — одна из обязательных утренних практик. И это самый быстрый путь к трансформации любой сферы вашей жизни. Вдумайтесь: 10 минут чтения каждый день = 3650 страниц в год = 18 книг = 18 выдающихся людей, с которыми вы можете поговорить в любое удобное время. Читайте несколько страниц, находите и выделяйте ценные идеи и воплощайте их в этот же день.

Совет: перечитывайте книги по личному развитию. Ну, знаете, как иногда бывает: слышишь что-то снова и снова, но, по сути, не делаешь из этого никаких выводов, однако в один прекрасный день до тебя, наконец, доходит.

И ты понимаешь — вот оно. Поэтому я всегда читаю книги не меньше двух раз.

Это ваше время и ваша история

Все мы приходим в этот мир с врожденной жаждой к развитию и самосовершенствованию. И все мы пишем свои истории.

А, как известно, ни одна хорошая история не обходится без героя, сумевшего преодолеть невзгоды, выпавшие на его долю. Сумевшего найти свой путь и понять — он способен на многое.

«Самое лучшее приключение, которое может случиться с человеком, — это жить жизнью своей мечты. Так что хватит читать — начинайте создавать свое лучшее приключение».

Ваше время настало. Не откладывайте на другой день создание жизни, которую вы действительно хотите и заслуживаете, — счастливой, здоровой, успешной, полной любви. Сделайте себе подарок, потратив всего 30 дней на то, чтобы сделать свою жизнь лучше. Что бы ни было у вас в прошлом, вы можете изменить свое будущее, изменив настоящее. Решайтесь!

По материалам книги «Магия утра» Хэла Элрода.

Источник: https://ShkolaZhizni.ru/market/articles/77359/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.